Tạm ứng kinh phí hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn bị dịch tả châu Phi

Ngày 21/8/2019, UBND huyện Phú Ninh có quyết định số 3152/QĐ-UBND về việc tạm ứng đợt I/2019 cho các địa phương để hỗ trợ trực tiếp cho các chủ vật nuôi bị tiêu hủy, chi trả công lao động phổ thông thực hiện tiêu hủy động vật, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán thực hiện công tác phòng, chống dịch tat lợn Châu Phi (DTLCP). Theo đó, UBND huyện tạm ứng hơn 448 triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện để 7 xã: Tam Lãnh, Tam Vinh, Tam Phước, Tam Lộc, Tam An, Tam Dân và Tam Đàn hỗ trợ trực tiếp cho chủ vật nuôi bị tiêu hủy, chi trả công lao động phổ thông thực hiện tiêu hủy động vật. Đồng thời, tạm ứng cho Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện gần 39 triệu đồng để chi trả kinh phí thực hiện lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán phục vụ công tác phòng, chống và tiêu hủy dịch bệnh. Tổng kinh phí tạm ứng đợt I/2019 là 486.953.000 đồng.

Dịch tả lợn châu Phi

UBND huyện đã giao phòng Tài chính – Kế hoạch có trách nhiệm lập thủ tục ứng kinh phí tạm thời, hướng dẫn, giám sát thực hiện thanh quyết toán. Kho bạc Nhà nước huyện có trách nhiệm kiểm soát chi theo đúng quy định. Các địa phương trên chịu trách nhiệm quản lý, chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, hoàn ứng và thực hiện thanh quyết toán theo quy định hiện hành. Đồng thời thực hiện niêm yết công khai danh sách các hộ, nội dung và mức hỗ trợ chi tiết tại trụ sở UBND các xã, nhà sinh hoạt thôn và báo cáo quyết toán kinh phí chi trả gởi về phòng Tài chính – Kế hoạch huyện trước ngày 30/9/2019...

BBT

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người