Tam Dân: Tập huấn nghiệp vụ và tuyên truyền kiến thức pháp luật

Nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu nâng cao nghiệp vụ cho người làm công tác hòa giải ở cơ sở; Ngày 09/8/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Dân tổ chức tập huấn nghiệp vụ và tuyên truyền kiến thức pháp luật cho 80 đại biểu là Ban công tác Mặt trận thôn; Tổ trưởng tổ đoàn kết và các thành viên Tổ hòa giải trên địa bàn xã.

image002 copy copy copy copy copy copy

Cảnh quan Hội nghị

Tại các lớp tập huấn, đại biểu cùng nhau trao đổi những vấn đề liên quan đến kỹ năng, nghiệp vụ và hoạt động hòa giải ở cơ sở. Các báo cáo viên giải đáp một số vướng mắc do các đại biểu thảo luận, nhằm tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện công tác hòa giải cơ sở tại địa phương. Lớp tập huấn còn dành thời gian để các hòa giải viên trao đổi, thảo luận các tình huống phát sinh, vướng mắc trong thực tiễn như: trình tự, thủ tục hòa giải một vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư, quy định của pháp luật về thừa kế, di chúc, hôn nhân gia đình; hồ sơ thanh quyết toán vụ việc hòa giải, chế độ chính sách cho tổ hòa giải và hòa giải viên...

Qua đó, lực lượng làm công tác Mặt trận thôn; Tổ trưởng tổ đoàn kết và các thành viên Tổ hòa giải trên địa bàn xã Tam Dân được củng cố và bổ sung kiến thức pháp luật liên quan trực tiếp đến công tác hoà giải để vận dụng trong công tác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư./.

Thị Trợ

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người