Tập huấn Phần mềm đăng ký, quản lý "Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc"

Ngày 01/8/2019, Phòng Tư pháp huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn Phần mềm đăng ký, quản lý "Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc" hộ tịch cho công chức Tư pháp - Hộ tịch 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Triển khai thực hiện Đề án "Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc" trên địa bàn huyện Phú Ninh, Phòng Tư pháp đã tổ chức lớp tập huấn Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung cho công chức Tư pháp - Hộ tịch làm công tác đăng ký, quản lý hộ tịch 11 xã, thị trấn trên địa bàn. Theo đó, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019, huyện triển khai đồng loạt việc đăng ký khai sinh điện tử cấp số định danh cá nhân cho trẻ em dưới 14 tuổi và đăng ký các sự kiện và quản ký hộ tịch của Bộ Tư pháp.

tuphap1

Tại Hội nghị, 25 học viên là công chức của Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn được quán triệt những nội dung cơ bản của pháp luật về hộ tịch có liên quan đến phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung; hướng dẫn những kỹ năng sử dụng các chức năng của phần mềm; sử dụng chi tiết các chức năng quản lý, theo dõi, thống kê biến động hộ tịch; phần mềm đăng ký hộ tịch trực tuyến gồm các chức năng: khai sinh; kết hôn; khai tử; cấp bản sao trích lục hộ tịch, xác nhận tình trạng hôn nhân.

Các học viên được học lý thuyết và thực hành phần mềm kết hợp trực tiếp trao đổi, thảo luận, giải đáp vướng mắc và kiểm tra việc sử dụng phần mềm./.

Thị Trợ

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người