Từ ngày 12/7/2019 tiến hành lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Để đảm bảo công tác hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các huyện, thành phố diễn ra đúng lộ trình, đảm bảo tiến độ ngừng phát sóng truyền hình tương tự của Đài PT-TH tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch phân phối, lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Theo đó, phạm vi triển khai phân phối, lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất là 05 huyện, thành phố của tỉnh gồm: Tam Kỳ, Quế Sơn, Thăng Bình, Núi Thành và Phú Ninh. Tổng số hộ được hỗ trợ là 7.381. Trong đó huyện Phú Ninh có 758 hộ, gồm 348 hộ nghèo, 410 hộ cận nghèo. Thời gian thực hiện từ ngày 12/7/2019 đến ngày 18/7/2019. Riêng xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh nằm trong khu vực hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh, nên sẽ thực hiện hỗ trợ khi có hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quy-trình-lắp-đặt-đầu-truyền-hình-số-mặt-đất-DVB-T2-1

Theo kế hoạch, đầu thu phải được lắp đặt tận nhà, các hộ dân phải được hướng dẫn sử dụng an-ten, đầu thu đảm bảo hoạt động tốt sau khi lắp đặt. Đơn vị lắp đặt đầu thu có trách nhiệm bố trí lực lượng triển khai tại từng huyện, thành phố, có phương án triển khai cụ thể và phải báo cáo tiến độ, số lượng lắp đặt đầu thu tại mỗi địa phương hằng ngày về Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, chậm nhất trước 09giờ sáng ngày hôm sau.

Đơn vị lắp đặt cũng phải cung cấp số điện thoại đường dây nóng xử lý sự cố, địa chỉ bảo hành tại các địa phương, dán thông tin ở vị trí dễ nhìn trên đầu thu truyền hình số mặt đất, bố trí bộ phận chăm sóc khách hàng, đội hỗ trợ kỹ thuật để giải quyết các khiếu nại, phản ánh của khách hàng trong quá trình sử dụng thiết bị. Trong thời gian 01 tháng đầu tiên kể từ ngày thiết bị được lắp đặt, việc bảo hành được tiến hành tại nhà hộ dân, sau đó thực hiện tại các đại lý bảo hành tại các huyện, thành phố. Đơn vị lắp đặt thực hiện công tác bảo trì, bảo hành sản phẩm theo phương thức 01 đổi 01. Đối với việc giám sát công tác phân phối, lắp đặt đầu thu, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện.

BBT

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người