Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính

Chiều ngày 10/7, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá những kết quả đạt được và làm rõ những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ thời gian đến. Đồng chí Nguyễn Phi Thạnh - Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Văn Ninh - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

1

Nhiều địa phương bố trí nơi làm việc của Bộ phận một cửa trang trọng.

Trong thời gian qua, UBND huyện đẩy mạnh kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện, giải quyết TTHC; đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; chú trọng công tác rà soát, đơn giản, công khai minh bạch; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về TTHC... Đối với việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chấn chỉnh, khắc phục tình trạng giải quyết TTHC quá hạn; xác định nguyên nhân trễ hạn; thực hiện công khai xin lỗi cá nhân, tổ chức; đồng thời cam kết không để tình trạng giải quyết hồ sơ quá hạn, tạo điều kiện cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. Bộ phận một cửa được UBND huyện bố trí nhà làm việc diện tích 140m2, khu vực chờ diện tích 46m2, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cá nhân và tổ chức khi đến liên hệ. Việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa huyện thực hiện qua hệ thống phần mềm một cửa điện tử. Tại các địa phương, Bộ phận một cửa cũng được tổ chức và hoạt động theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Có 6/11 địa phương bố trí Bộ phận một cửa độc lập, các đơn vị còn lại bố trí lồng ghép với khối nhà làm việc của xã, thị trấn. 6 tháng đầu năm 2019, huyện đã tiếp nhận 2.535 hồ sơ, qua báo cáo của các đơn vị và theo dõi Sổ tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận một cửa có hơn 300 hồ sơ trễ hạn, chủ yếu ở các lĩnh vực đất đai. Tại cấp xã tiếp nhận 152.396 hồ sơ, qua báo cáo các địa phương, không có hồ sơ trễ hạn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, phân tích những tồn tại, hạn chế và bàn biện pháp khắc phục để công tác cải cách hành chính của huyện đạt kết quả cao trong thời gian tới.

2

Các thủ tục hành chính được niêm yết tại bộ phận một cửa của xã.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Thạnh - Bí thư, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những nổ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính và giải quyết TTHC, đạt được những kết quả nhất định. Trong thời gian đến, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại thời gian qua, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách TTHC theo quy định; Đẩy mạnh công tác rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC và quy định có liên quan đang còn vướng mắc, bất cập hoặc không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Sử dựng hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả qua phần mềm một cửa điện tử, chấm dứt tình rạng trễ hạn trên dịch vụ công của tỉnh, các thông tin về hồ sơ phải được gửi đến cá nhân và tổ chức qua tin nhắn điện thoại. Đồng thời nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện. Tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ công chức viên chức trong việc tham mưu xử lý hồ sơ. Đồng chí Nguyễn Phi Thạnh cũng yêu cầu các ban, ngành rà soát lại các quy trình đã ban hành, trong đó chú ý quy trình phối hợp để điều chỉnh cho phù hợp; Đẩy mạnh triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ tại Bộ phận một cửa. Thực hiện nghiêm túc niêm yết thủ tục hành chính công khai trên các phương tiện theo quy định. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn rà soát lại nhiệm vụ cải cách hành chính được giao, xây dựng kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm và tổ chức thực hiện một cách hiệu quả...

Kim Thạch

Tin mới

Các tin khác