Gặp mặt kỷ niệm ngày Dân số thế giới 11/7

Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7.

Tại buổi gặp mặt, ông Lê Tấn Tăng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế đã đọc diễn văn ôn lại nguồn gốc, ý nghĩa của ngày Dân số Thế giới 11/7 và trao đổi chủ đề của ngày Dân số Thế giới năm nay "Việt Nam - 25 năm thực hiện chương trình hành động Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển". Buổi gặp mặt cũng được nghe các cán bộ làm công tác Dân số bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

ds

Ông Phan Đình Mỹ - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện đánh giá cao những nổ lực của đội ngũ làm công tác dân số từ huyện đến cơ sở. Mặt dù trong thời gian qua, công tác dân số có nhiều thay đổi, đặc biệt về tổ chức bộ máy nhưng đến nay đã ổn định và đi vào nề nếp. Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác dân số đã được triển khai thực hiện tốt và một số chỉ tiêu tăng hơn so với cùng kỳ năm 2018 như: vòng tránh thai được 252/1.040, đạt 24,23% kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm 2018 tăng 16,87% người; 9/14 trường hợp triệt sản, đạt 64,29% kế hoạch năm, tăng 42,86% so với cùng kỳ năm 2018; tổng biện pháp tránh thai đạt 3.012/4.524, tỷ lệ 66,58% kế hoạch năm; Chiến dịch truyền thông đợt I được triển khai tại 11/11 xã, thị trấn, công tác tuyên truyền vận động đã thực hiện đồng bộ từ huyện đến cơ sở, sự vào cuộc của lãnh đạo các địa phương ..., điều đó cho thấy những thuận lợi bước đầu sau khi sáp nhập công tác dân số về Trung tâm y tế.

Ông Phan Đình Mỹ cũng nhấn mạnh trong thời gian đến cần tập trung công tác chuyên môn, nhất là chiến dịch truyền thông đợt II sắp đến và tham mưu các cấp lãnh đạo quan tâm, đầu tư hơn nữa đến công tác dân số để đạt những kết quả tốt hơn.

Lương Thị Lời

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người