Đài truyền thanh Phú Ninh, 7 năm xây dựng và trưởng thành

Cách đây đúng 87 năm, ngày 21/6/1925, báo Thanh Niên, tờ báo cách mạng đầu tiên của những người yêu nước Việt Nam theo xu hướng Cộng sản do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp thành lập, đã xuất bản số đầu tiên, khai sinh một nền báo chí mới ở nước ta: Báo chí cách mạng. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 87 năm qua, các thế hệ nhà báo cách mạng Việt Nam luôn đi đầu trong việc định hướng tư tưởng, chuyển tải quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng đến với quần chúng; tham gia tập hợp, giác ngộ quần chúng, xây dựng lực lượng, tiến hành công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa đất nước đi lên theo con đường XHCN. Báo chí cách mạng Việt Nam và những người làm báo cách mạng Việt Nam trước sau luôn kiên định lòng trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng và của dân tộc. Cội nguồn sức mạnh của báo chí cách mạng Việt Nam là sự tiếp nối và nhân lên những truyền thống dân tộc Việt Nam anh hùng, nghìn năm văn hiến, là những con người cần cù, thông minh, nhân hậu và quả cảm, kết hợp với những giá trị tiên tiến của thời đại được biểu hiện thành giá trị đạo đức Hồ Chí Minh.

7 năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế của huyện nhà, đội ngũ những người làm công tác thông tin, tuyên truyền ngày càng trưởng thành. Năm 2005, Đài truyền thanh đ­ược thành lập, thuộc UBND huyện Phú Ninh, địa điểm đặt tại thôn 8, xã Tam Vinh, nay là khối phố Tam Cẩm, thị trấn Phú Thịnh. Toàn Đài lúc này chỉ có 7 cán bộ, trong đó 1 quản lý, 3 phóng viên, 3 kỹ thuật viên (Trạm PL-TH Tam Lãnh 2 cán bộ). Đến nay, toàn Đài có 11 cán bộ, trong đó 2 lãnh đạo, 3 phóng viên, 5 kỹ thuật viên ( Trạm phát lại truyền hình Tam Lãnh 2 người) và 01 hành chính.

Khi mới được thành lập, Đài huyện chỉ sản xuất 3 chương trình thời sự/tuần và phát trên sóng Đài truyền thanh Tam Kỳ. Để chủ động thực hiện việc sản xuất chương trình, từ ngày 1/8/2005, UBND huyện đã chỉ đạo Đài truyền thanh tiếp tục rèn luyện đội ngũ phát thanh viên và đưa vào đọc chương trình thời sự của huyện (trước đây nhờ phát thanh viên Đài Tam Kỳ). Đến tháng 9/2005, nhằm nâng cao chất lượng công tác truyền thanh, phản ảnh kịp thời những sự kiện diễn ra trên địa bàn, Đài thực hiện mỗi ngày một chương trình thời sự, phát sóng trên tần số 89.2MHz (nay đổi lại 89.6MHz). Thời gian này đánh dấu một thời kỳ phát triển mới của Đài truyền thanh vì đã chính thức phát sóng trên tần số riêng và sản xuất chương trình ngay tại huyện mới Phú Ninh. Ngoài ra, mỗi ngày Đài đều phối hợp mở các chuyên mục lồng ghép trong chương trình thời sự.

Một số chủ đề lớn được tập trung lãnh đạo tuyên truyền có kết quả, nỗi bật như tổ chức thành công việc truyền hình tại chỗ và truyền thanh trực tiếp Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XVIII, XIX. Đặc biệt, từ năm 2007 đến nay, cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai, trên sóng Đài huyện cũng đã thường xuyên tuyên truyền lồng ghép trong chương trình thời sự hằng ngày, qua đó đã phản ánh kịp thời những hoạt động và kết quả thực hiện cuộc vận động trên toàn địa bàn... Bên cạnh việc sản xuất và phát sóng chương trình địa phương, huyện Phú Ninh còn tập trung cộng tác tin, bài cho các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài huyện.

Chương trình tiếp âm đài tỉnh và TW đều được thực hiện đảm bảo.

Hiện nay, các loại máy móc, trang thiết bị truyền thanh từ huyện đến cơ sở ngày càng được củng cố và hoàn thiện hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn nghe đài... Đài huyện đã chủ động hoàn toàn, trong việc thực hiện sản xuất các chương phát thanh hàng ngày, các tin, phóng sự truyền hình, phim tài liệu. Đặc biệt, mới đây đã được UBND huyện Phú Ninh đầu tư 01 camera và bộ máy dựng hình phi tuyến phục vụ công tác truyền hình; Đài cũng đang tham mưu UBND huyện đầu tư 01 máy phát sóng FM 500W và cơ sở hạ tầng, các trang thiết bị của Trạm PL-TH Tam Lãnh.

Trung bình một tháng, Đài sản xuất khoảng 208 tin, 30 bài phát thanh. Ngoài ra còn có các chuyên mục, chương trình Phát thanh măng non, Trang tin địa phương, chương trình ca nhạc với tổng thời lượng phát sóng mỗi ngày là 4h. Chưa kể những chương trình tăng cường thời lượng tuyên truyền khi có các sự kiện...Trạm Phát lại truyền hình Tam Lãnh thực hiện đảm bảo việc khai thác các kênh chương trình truyền hình VTV1, VTV 3, QRT phục vụ bà con miền núi với tổng thời lượng phát sóng 12h/ngày.

Hệ thống trạm truyền thanh cơ sở của 11 xã, thị trấn hoạt động hiệu quả. Đa số đội ngũ cán bộ cơ sở có trình độ chuyên môn cơ bản, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 100% Đài xã, thị trấn đều có thiết bị tự động tiếp âm Đài huyện qua sóng FM hàng ngày. Đến nay, hầu hết các địa phương đã xây dựng dược Ban biên tập và sản xuất chương trình phát thanh địa phương hằng tuần. Đặc biệt, hơn 1 năm qua, chương trình Trang tin địa phương đã được các đơn vị tiếp tục hưởng ứng thực hiện. Đến nay đã có 11/11 xã, thị trấn tham gia, từng bước chất lượng chương trình đã được đầu tư hơn cả về nội dung lẫn hình thức.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và những năm tiếp theo, toàn ngành phát thanh huyện Phú Ninh tiếp tục thông tin kịp thời những chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết của các cấp. Chú trọng tuyên truyền, phản ánh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Nghị quyết TW Đảng lần thứ 4 (khóa XI) "một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng"; xây dựng nông thôn mới; Ngoài ra nội dung còn tập trung vào giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua yêu nước hướng vào thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; xóa đói giảm nghèo; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc v.v...

Tiếp tục cải tiến nâng cao, đổi mới chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với nhiệm vụ chính trị. Tăng cường cộng tác tin, bài trên các phương tiện thông tin địa chúng trong và ngoài huyện. Tạo điều kiện nâng cao, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ phát thanh viên, phóng viên, kỹ thuật viên Đài huyện đến cơ sở. Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới vào lĩnh vực phát thanh – truyền hình, nhất là việc tập trung vận hàng, khai thác có hiệu quả các thiết bị kỹ thuật công nghệ mới.

Ôn lại chặng đường 87 năm lịch sử vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, những người làm công tác truyền thanh ở Phú Ninh bằng ngòi bút và trí tuệ của mình, dưới ánh sáng Nghị quyết của Đảng, sẽ đoàn kết phát huy truyền thống, nêu cao ý thức trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, sự tin yêu của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XIX.

Kim Thạch

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người