Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng

UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị, thành phố thực hiện tốt Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23.1.2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; thực hiện tốt quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 18.8.2017 của UBND tỉnh. Đồng thời quyết liệt chỉ đạo, triển khai và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các loại hình giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trường hợp cơ quan, đơn vị đang sử dụng chữ ký số công cộng phải có kế hoạch chuyển sang chữ ký số chuyên dùng Chính phủ...

image001 copy copy copy copy copy copy copy

(ảnh minh họa)

Việc triển khai, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ góp phần quan trọng đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử, tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí; nâng cao hiệu quả công việc, tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử, hướng đến môi trường làm việc điện tử, hiện đại, hiệu quả....

BBT

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người