Phú Ninh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Sáng ngày 12/4, hội nghị tổng kết "Phong trào thi đua yêu nước năm 2018, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 đã được tổ chức tại hội trường UBND huyện. Đồng chí Nguyễn Phi Thạnh – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Văn Ninh – Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Trong năm 2018, toàn thể cán bộ, quân và dân trong huyện đã ra sức thi đua phát triển kinh tế xã hội quốc phòng –an ninh, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2018. Tổng giá trị sản xuất đạt 5.989 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 134.69 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36,5 triệu đồng/năm. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 92.09%; giảm 65 hộ nghèo, hiện còn 545 hộ, tỷ lệ 2.51%; giảm 109 hộ cận nghèo, còn 433 hộ, tỷ lệ 1.99%...

td1

Đồng chí Nguyễn Phi Thạnh – Bí thư, Chủ tịch UBND huyện trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Nhân dân và cán bộ xã Tam Đại, có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua các xã, thị trấn huyện Phú Ninh năm 2018.

Với những nỗ lực trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Nhân dân và cán bộ xã Tam Đại, huyện Phú Ninh đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua các xã, thị trấn huyện Phú Ninh năm 2018; tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 07 cơ quan và 01 Đơn vị Quyết thắng thuộc huyện Phú Ninh đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2018; tặng Bằng khen cho 03 đơn vị và 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2017-2018 góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Nam.

td2

Đồng chí Bùi Võ Quảng – Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Đơn vị Quyết thắng của Chủ tịch UBND tỉnh.

Cạnh đó, ghi nhận những nỗ lực tích cực của các tập thể, cá nhân trong thực hiện phong trào thi đua năm 2018, Chủ tịch UBND huyện đã quyết định tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho 32 tập thể, 08 Đơn vị tiên tiến đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2018; công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 40 cá nhân; tặng Giấy khen 39 tập thể và 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018; 09 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của HĐND năm 2018.

td3

Đồng chí Lê Văn Ninh – Phó Chủ tịch UBND huyện trao Giấy khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Thạnh - Bí thư, Chủ tịch UBND huyện nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, thể hiện ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó, tích cực, sáng tạo góp phần vào kết quả thi đua chung của huyện.

td4

Đồng chí Nguyễn Phi Thạnh – Bí thư, Chủ tịch UBND huyện phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019.

Năm 2019, Phú Ninh sẽ tiếp tục tổ chức phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, thiết thực lập thành tích hướng đến kỷ niệm 45 năm giải phóng quê hương, 15 năm thành lập huyện (2005-2020), Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng huyện phát động phong trào thi đua trên địa bàn toàn huyện với chủ đề "Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhân dân huyện Phú Ninh phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo quyết tâm thi đua lập thành tích xuất sắc hướng đến chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm giải phóng quê hương, 15 năm thành lập huyện".

Kim Thạch

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người