Nhìn lại công tác giảm nghèo của huyện Phú Ninh 3 năm qua

Hơn 3 năm qua, công tác giảm nghèo ở huyện Phú Ninh đã đạt được những kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,44% năm 2016 xuống còn 2,45% năm 2018. Từ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nguồn vốn vay ưu đãi đã có nhiều hộ vươn lên thoát nghèo và trở thành hộ khá, giàu.

3 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh, lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020; các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm, từ 3.44% năm 2016 xuống còn 2.45% năm 2018; tỷ lệ hộ cận nghèo từ 3.65% năm 2016 giảm còn 1.94% năm 2018. Nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo được tập trung thực hiện. Các vấn đề cơ bản, bức xúc đối với người nghèo được giải quyết kịp thời. Huyện đã cấp miễn phí 2.508 thẻ BHYT đối với người thuộc hộ nghèo, 3.921 người thuộc hộ cận nghèo và đối tượng xã hội khác; thực hiện chính sách miễn, giảm học phí theo Nghị định 49/CP của Chính phủ; hỗ trợ xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp 12 nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng 16 nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; trợ giúp pháp lý miễn phí cho hơn 300 lượt người nghèo.

hongheo

Từ năm 2016 đến năm 2018, toàn huyện có 756 lượt lao động được đào tạo nghề. Một số chính sách an sinh xã hội khác cũng được thực hiện nhằm kiềm chế lạm phát, góp phần hỗ trợ rất lớn cho hộ nghèo, đối tượng xã hội vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống vật chất và tinh thần. Các chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, cho vay vốn ưu đãi,...đã được triển khai thực hiện đồng bộ. 3 năm có trên 209 lượt hộ nghèo vay vốn với số tổng số tiền trên 5,4 tỷ đồng; 1.026 lượt hộ thoát nghèo vay dư nợ trên 40 tỷ đồng, trên 640 lượt hộ có học sinh sinh viên vay... Ngoài ra, hằng năm huyện chi đối ứng ngân sách của địa phương để thực hiện các chương trình mục tiêu giảm nghèo của Trung ương, tỉnh... Trong 02 năm 2017-2018, toàn huyện có 80 hộ nghèo, 258 hộ cận nghèo đủ điều kiện và được công nhận thoát nghèo bền vững vượt qua chuẩn cận nghèo. Huyện đã thưởng cho 80 hộ thoát nghèo với tổng kinh phí 400 triệu đồng; thưởng cho cộng đồng thôn có hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo kinh phí trên 900 triệu đồng; in và cấp 895 thẻ BHYT; Hỗ trợ lãi suất cho 107 hộ với tổng kinh phí trên 260 triệu đồng; Hỗ trợ học phí, chi phí học tập, tiền ăn trưa cho 37 học sinh, sinh viên với số tiền trên 76 triệu đồng, góp phần giảm nghèo và từng bước cải thiện, nâng cao điều kiện sống của người nghèo trên địa bàn huyện.

Cạnh đó, công tác vận động gây Quỹ "Ngày vì người nghèo", xây dựng nhà đại đoàn kết, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, thanh niên lập nghiệp đã triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm của huyện. 3 năm qua, Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" đã vận động hơn 3,5 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 117 nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ 139 người khám chữa bệnh; phương tiện sản xuất, phương tiện sinh kế cho 75 hộ,...

Hỗ trợ bò cho hộ nghèo

Hỗ trợ bò cho hộ nghèo.

Song song, các đoàn thể, tổ chức xã hội từ huyện đến cơ sở đã có nhiều việc làm, phát động nhiều phong trào hay về hỗ trợ giảm nghèo như: nuôi heo đất, góp vốn quay vòng, thóc tiết kiệm, trao phương tiện sinh kế; Dự án ngân hàng bò, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; khởi nghiệp cho thanh niên, đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp; giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi;... Ngoài ra các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các ban liên lạc Hội đồng hương Phú Ninh ở các tỉnh, thành phố, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện đã hưởng ứng và nhiều cách làm hay đã góp phần giảm nghèo như: kế hoạch phân công cơ quan, đơn vị, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo; nhận chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi cô đơn, tặng bò sinh sản cho hộ nghèo, tặng dụng cụ học tập cho học sinh nghèo của các cá nhân; hỗ trợ hộ nghèo cải thiện các thiếu hụt đa chiều... Với nhiều cách làm, triển khai đồng bộ trong 3 năm qua đã từng bước xóa nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện vẫn còn những tồn tại, hạn chế: kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, số hộ đã thoát nghèo nhưng mức thu nhập nằm sát chuẩn nghèo còn lớn; công tác điều tra hộ nghèo, xác định nguyên nhân nghèo, nguyện vọng của hộ nghèo ở một số địa phương còn chậm, thiếu chính xác dẫn đến việc xây dựng kế hoạch giảm nghèo chưa sát với thực tế, điều kiện của hộ. Một phần hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại chính sách hỗ trợ của Nhà nước không có ý chí vươn lên thoát nghèo, thoát cận nghèo...

Tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 do UBND huyện vừa tổ chức, các đại biểu đã tập trung bàn, thảo luận một số giải pháp nhằm thực hiện đảm bảo chương trình mục tiêu giảm nghèo trong giai đoạn 2019 - 2020 theo hướng bền vững, thực chất.

Những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; củng cố, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Hiện nay, Phú Ninh còn 59 hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách giảm nghèo, phấn đấu đến cuối năm 2019, toàn huyện không còn hộ nghèo (trừ hộ thuộc chính sách bảo trợ xã hội, hộ mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro bất khả kháng khác). Không có hộ tái nghèo và giảm 46 hộ cận nghèo, xuống còn 386 hộ tương ứng với 1,78%.

Quốc Vương

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người