Phú Ninh: Tập huấn nghiệp vụ và lập bảng kê Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sáng 28/11, huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và lập bảng kê tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Tấn Văn; các thành viên Ban Chỉ đạo huyện, các điều tra viên của 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu được giới thiệu về công tác quản lý tổng điều tra, hướng dẫn lập bảng kê hộ, nhân khẩu đặc thù; hướng dẫn cập nhật bảng kê hộ; hướng dẫn kiểm tra, nghiệm thu bảng kê hộ, xử lý bảng kê hộ...

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Tấn Văn nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng thời mong muốn thông qua đợt tập huấn, các thành viên Ban chỉ đạo huyện, điều tra viên các địa phương cần nắm vững các bước kê khai biểu mẫu, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ tổng điều tra và đặc biệc là ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, tổng hợp kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019; nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức, chỉ đạo về tất cả các công đoạn của cuộc tổng điều tra dân số năm 2019 đến các cán bộ nòng cốt của Ban Chỉ đạo cấp huyện, điều tra viên các xã, thị trấn. Đề nghị Chi Cục Thống kê huyện chủ động hướng dẫn văn bản liên quan, tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện thống nhất, khoa học và chặt chẽ; đảm bảo về thời gian và chất lượng; chuẩn bị tốt các điều kiện về nguồn lực, kinh phí và điều kiện khác cho việc triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra.

taphuands1

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030...

Nội dung điều tra, bao gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Phó Chủ tịch UBND huyện Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Tấn Văn phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Tấn Văn phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Được biết, Quyết định 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1/4/2019. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7 năm 2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý 4/2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý 2/2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý 4/2020./.

Xuân Khánh

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người