Tam Thái, tập huấn công tác thu thập thông tin xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND, ngày 11/7/2018 của UBND huyện Phú Ninh về triển khai thu thập thông tin xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG), vào sáng ngày 02/11/2018, UBND và Công an xã Tam Thái tổ chức tập huấn công tác thu thập thông tin xây dựng CSDLQG trên địa bàn xã.

Tại buổi tập huấn, đồng chí Phan Đình Chiến - Đội phó Đội quản lý hành chính Công an huyện Phú Ninh đã triển khai phương pháp và các bước thu thập thông tin cơ sở dữ liệu dân cư từ công dân: đối tượng được thu thập là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã và công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã hiện đang sinh sống, lao động, học tập tại nước ngoài; các nội dung thu thập bao gồm: họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi đăng ký khai sinh; quê quán; dân tộc; tôn giáo; quốc tịch; tình trạng hôn nhân; nơi thường trú; nơi ở hiện tại; nhóm máu; Họ, chữ đệm, tên, số CMND, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng hoặc người đại diện hợp pháp; Họ, chữ đệm và tên, số CMND của chủ hộ, quan hệ với chủ hộ và số hồ sơ hộ khẩu. Trong đó, đ/c Phan Đình Chiến hướng dẫn chi tiết từng mục trong việc viết phiếu thu thập thông tin dân cư để phân tích rút kinh nghiệm đối với những sai sót cụ thể.

image001

Hình ảnh tại buổi tập huấn

Sau khi được tập huấn, từ ngày 7/11 đến ngày 06/12/2018 Công an xã Tam Thái sẽ tham mưu UBND xã thành lập mỗi thôn 01 Tổ công tác, ít nhất 07 người gồm: Công an xã, Công an viên thôn, cán bộ Tư pháp xã, Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận; Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân, Tổ trưởng tổ đoàn kết... Trong đó Công an xã là Tổ trưởng, Công an viên thôn là lực lượng nòng cốt có nhiệm vụ phối hợp các bộ phận khác để triển khai thu thập dữ liệu.

Kết thúc buổi tập huấn, Đại úy Phan Đình Chiến nhấn mạnh và lưu ý: việc tổ chức thu thập, cập nhật thông tin dân cư vào CSDLQG phải thực hiện một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời, hiệu quả, đúng tiến độ, đúng quy trình, đảm bảo xây dựng, vận hành thành công CSDLQG về dân cư; phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước, đấu tranh phòng chống tội phạm và giao dịch của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Trọng Khanh

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người