Công bố quyết định thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Phú Ninh

Chiều ngày 03/10/2018, UBND huyện Phú Ninh tổ chức công bố quyết định thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện. Tham dự có đồng chí Lê Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND - UBND huyện Phú Ninh, được sử dụng tài khoản của Văn phòng HĐND - UBND huyện tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật. Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện được sử dụng con dấu của Văn phòng HĐND - UBND huyện để đóng dấu các văn bản của bộ phận do mình ký. Văn phòng HĐND - UBND huyện đảm bảo và quản lý trụ sở, trang thiết bị, máy móc, phần mềm, ứng dụng hệ thống mạng.

images1469466 Cong bo quyet dinh

Đồng chí Lê Văn Ninh - PCT UBND huyện Phú Ninh trao quyết định thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện được thành lập và đi vào hoạt động thể hiện quyết tâm cao của lãnh đạo huyện nhằm tạo chuyển biến trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cách thức làm việc với người dân, doanh nghiệp vì một nền hành chính minh bạch, phục vụ.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch huyện Lê Văn Ninh đã trao quyết định phân công Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Phú Ninh cho ông Huỳnh Tấn Hải - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện. Theo quyết định, còn có 14 cán bộ, chuyên viên các cơ quan chuyên môn của huyện đến làm việc. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Phú Ninh sẽ bắt đầu làm việc vào ngày 08/10/2018.

Kim Thạch

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người