Thị trấn Phú Thịnh triển khai nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả Đề án 896

Vừa qua, UBND thị trấn Phú Thịnh đã có buổi làm việc với các phòng chức năng thuộc UBND huyện, Công an huyện đánh giá lại kết quả và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (gọi tắt là Đề án 896) theo Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 11/7/2018 của UBND huyện Phú Ninh về triển khai thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, UBND thị trấn chủ động đề ra các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả Đề án 896 tại các khối phố còn lại đảm bảo nội dung, tiến độ theo Kế hoạch.

Theo báo cáo của UBND thị trấn, công tác chuẩn bị đã triển khai đầy đủ, thành lập Tổ công tác, công tác tuyên truyền được quan tâm đúng mức... nên bước đầu đạt được một số kết quả tích cực. Sau 2 ngày 21,21.8 triển khai tại khối phố Tân Phú với tổng số 205 hộ, 774 khẩu, đã thực hiện được 167 hộ - 666 khẩu, 38 hộ - 108 khẩu chưa đến làm thủ tục. Một số khó khăn vướng mắc cũng đã được các thành viên nêu ra, tập trung vào các vấn đề: có 51 trường hợp thiếu ngày, tháng sinh trong hộ khẩu, chủ yếu là những đối tượng sinh trước năm 1977 chưa được điều chỉnh, bổ sung. Tình trạng chủ hộ mất, chưa làm giấy báo tử, chưa được xóa và điều chỉnh người khác làm chủ hộ. Nhiều hộ gia đình đi làm ăn xa, không có người đi khai thông tin. Người đi khai thông tin đa phần lớn tuổi ảnh hưởng đến công tác hướng dẫn, viết hộ của Tổ công tác.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tịa – Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thịnh nhấn mạnh, thời gian tới, UBND thị trấn tiếp tục phối hợp với Công an huyện thông báo rộng rãi cho nhân dân kiểm tra các giấy từ công dân, nhất là sổ hộ khẩu để phát hiện sai lệch thông tin hoặc thiếu thông tin và hướng dẫn công dân điều chỉnh theo đúng quy định. Các tổ sẽ bổ sung thêm thành viên để hỗ trợ, hướng dẫn cho công dân, nhất là viết hộ cho những đối tượng không có khai năng viết. Đối với những trường hợp đi làm ăn xa, tiếp tục có thông báo để họ kịp thời khai thông tin theo quy định. Tổ công tác UBND thị trấn sẽ đến từng nhà để lấy thông tin đối với những trường hợp già neo đơn, không đi lại được. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu, thực hiện.

Lê Tuấn

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người