Huyện Phú Ninh chuẩn bị cho việc rà soát, sắp xếp lại thôn, khối phố

Thực hiện việc tinh giản bộ máy theo tinh thần của Nghị quyết số 18, Hội nghị TW6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của thôn, khối phố theo Thông tư số 09 của Bộ Nội vụ, hiện tại huyện Phú Ninh đã tiến hành các bước đầu tiên trong thực hiện chủ trương sáp nhập các thôn, khối phố trên địa bàn.

Để chuẩn bị cho các bước tiếp theo theo hướng dẫn của Thông tư 04, ngày 31/8/2012 về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và Thông tư 09 ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04, vừa qua, huyện Phú Ninh đã thực hiện việc rà soát thực trạng về diện tích, số hộ, số khẩu, địa giới hành chính của tất cả các thôn, khối phố trên địa bàn; điều kiện sinh hoạt, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các cấp của huyện cũng đã thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung của Nghị quyết số 18, Nghị quyết TW 6, khóa XII cũng như chủ trương sáp nhập các thôn, khối phố.

thondaian

Nhiều thôn, khối phố sẽ được sắp xếp, sáp nhập theo quy định mới.

Theo Phòng Nội vụ huyện Phú Ninh, thực hiện theo kế hoạch 108 ngày 10/8/2018 của UBND huyện, hiện nay, các xã, thị trấn đang rà soát kỹ và tiến hành xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập thôn, khối phố chưa đảm bảo quy mô hộ gia đình theo quy định để thành lập thôn, khối phố mới. Trong phương án đang hoàn thiện, các xã, thị trấn đề xuất nhiều phương án sắp xếp, sáp nhập số lượng thôn, khối phố, các phương án bố trí họp dân, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa...

Huyện Phú Ninh có tổng diện tích đất tự nhiên 251,5 km2 ha; dân số hơn 80.300 người; có 85 thôn, khối phố. Theo Thông tư 09 của Bộ Nội vụ, điều kiện để thực hiện việc sáp nhập các thôn, khối phố có quy mô nhỏ để thành lập các thôn, khối phố mới là thôn có từ 400 hộ dân trở lên, khối phố có từ 500 hộ dân trở lên, miền núi khó khăn có từ 200 hộ trở lên. Qua rà soát sơ bộ, để đảm bảo điều kiện về số dân, diện tích, nhiều địa phương trên địa bàn huyện có số lượng các thôn, khối phố cần phải sáp nhập khá lớn. Có xã, thị trấn số lượng sau dự kiến sáp nhập chỉ còn 1/3 số thôn, khối phố. Dự kiến, sau khi sắp xếp, sáp nhập, toàn huyện còn khoản 51 thôn, phối phố đảm bảo điều kiện quy mô hộ gia đình theo quy định. Do vậy, đây là câu chuyện được người dân quan tâm, bàn bạc đến nhiều tại các khu dân cư trong thời gian qua. Chủ trương tinh gọn bộ máy để giúp cho bộ máy chính quyền cơ sở hoạt động hiệu quả hơn được hầu hết người dân đồng tình. Tuy nhiên, những vấn đề liên quan đến điều kiện sinh hoạt, hội họp, tên gọi của thôn, khối phố mới, cơ chế hỗ trợ cho những người không tiếp tục nhiệm vụ... là điều người dân hết sức quan tâm.

Ông Nguyễn Văn Tịa – Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thịnh cho biết: "Sau khi rà soát sơ bộ và tạm thời ghép khối phố theo hướng sát nhập 2 khối phố hoặc 3 khối phố thành một để đảm bảo về số hộ thì ở một vài địa bàn diện tích toàn khối phố lại khá lớn". Một số người dân cũng băn khoăn về việc sau khi sáp nhập sẽ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, điều kiện văn hóa, tinh thần... Ông Nguyễn Thủy – thôn Tú Bình, xã Tam Vinh trăn trở: "Các cấp cần có hướng dẫn cụ thể đối với việc bố trí, lựa chọn, sắp xếp cán bộ hoạt động không chuyên trách của thôn, khối phố để đáp ứng với tình hình mới". Do vậy đây là bài toán trong công tác tuyên truyền mà cấp ủy, chính quyền các địa phương phải thực hiện, làm sao để hầu hết người dân hiểu được chủ trương của Đảng và Nhà nước, hiểu được lợi ích thiết thực liên quan đến quyền lợi của người dân trong việc tinh gọn bộ máy, giúp cho bộ máy chính quyền cơ sở hoạt động hiệu quả hơn. Hiện nay, huyện Phú Ninh đang hoàn thành bước rà soát sơ bộ thực trạng các thôn, khối phố trên địa bàn, các xã, thị trấn đang xây dựng phương án sơ bộ về việc điều chỉnh.

Ông Võ Sinh – Trưởng phòng Nội vụ huyện thông tin, nguyên tắc tiến hành sắp xếp lại theo hướng hợp nhất, sáp nhập đối với những thôn, khối phố không đạt tiêu chuẩn theo quy định với thôn, khối phố phố liền kề hoặc các thôn, khối phố liền kề xung quanh trong cùng một đơn vị hành chính xã, thị trấn địa hình không chia cắt phức tạp, không làm thay đổi địa giới hành chính cấp xã, thị trấn thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Sáp nhập các thôn, khối phố có cùng nguồn gốc lịch sử. Sáp nhập các thôn, khối phố được chia tách ra trước đây. Đối với thôn, khối phố có quy mô số hộ gia đình chưa đạt so với quy định nhưng nằm cách xa các thôn, khối phố khác (vùng đồng bằng trên 3km, miền núi trên 5km) thì cần phải nghiên cứu cho phù hợp, có thể xem xét sáp nhập trong giai đoạn 2019-2021, nhưng nếu có quy mô số hộ gia đình quá thấp (dưới 50 hộ đối với miền núi, dưới 100 đối với đồng bằng) thì phải tiến hành sáp nhập với thôn, khối phố gần nhất. Đối với các thôn, khối phố đạt tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình, nhưng nếu địa phương xét thấy việc điều chỉnh, sáp nhập thật sự cần thiết và mang lại nhiều thuận lợi cho địa phương thì lập phương án sáp nhập.

Sau khi được tỉnh phê duyệt phương án, UBND huyện Phú Ninh tiếp tục chỉ đạo các địa phương tiếp tục xây dựng đề án chi tiết về cơ cấu, quy hoạch, sắp xếp lại thôn, khối phố phù hợp với quy định và tình hình thực tế địa phương theo đúng tinh thần của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 4225 ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về rà soát, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, phấn đấu đến quý I/2019 sẽ đi vào hoạt động.

Kim Thạch

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người