Tăng cường công tác đấu tranh tội phạm ma túy, đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc

Huyện Phú Ninh có 08/11 xã có tệ nạn ma túy (chiếm 72,7%); toàn huyện có 70 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý (trong đó 58 đối tượng ở ngoài xã hội, 10 người ở cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Nam; 02 người trong trại tạm giam và nhà tạm giữ, lưu giam).

Xác định nguyên nhân chính phát sinh tội phạm ma túy, hình sự... từ các đối tượng nghiện ma túy nên cấp ủy, chính quyền các cấp mà đặc biệt UBND huyện đã tập trung chỉ đạo tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống ma túy năm 2018; Kế hoạch Tháng hành động phòng, chống ma túy (01/6-30/6/2018); Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt với chỉ tiêu: đảm bảo 100% số xã, thị trấn, các trường từ cấp Trung học cơ sở trở lên và cơ quan, doanh nghiệp có sử dụng từ 500 công nhân, viên chức và người lao động trên đại bàn huyện được tuyên truyền phòng chống ma túy; không để phát sinh mới điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; đấu tranh triệt xóa từ 03 điểm phức tạp về ma túy trở lên và số vụ, đối tượng phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ tăng hơn 05% so với năm trước; Phấn đấu hạn chế phát sinh người nghiện mới, hơn 01% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đủ tiêu chuẩn đưa ra khỏi diện đang quản lý; giữ vững 100% số xã, thị trấn không trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy; tiếp tục củng cổ, nhân rộng các mô hình điểm về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy tại các xã trên địa bàn; 80% số người nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tự vấn, điều trị, cai nghiện; kiềm chế không để gia tăng số người nghiện mới so với năm 2017.

Từ tháng 11/2017 đến nay, Công an huyện đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện, điều tra 02 vụ mua bán trái trái phép chất ma túy, 02 đối tượng. Xử lý hành chính 06 trường hợp trên lĩnh vực phòng chống ma túy, phạt 02 đối tượng với số tiền 1.250.000 đồng; 04 đối tượng bị xử phạt hình thức cảnh cáo. Phối hợp với chính quyền địa phương các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa để giữ vững 03 địa phương (thị trấn Phú Thịnh, xã Tam Lộc, Tam Thành) không có tệ nạn ma túy. Mở hơn 10 đợt tuyên truyền tác hại ma túy trong trường học và các khu dân cư; phát thanh 10 chuyên mục tuyên truyền nội dung về phòng, chống ma túy nhân "Ngày Quốc tế và ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6"; treo 23 băng rôn tuyên truyền. Bên cạnh đó, gọi răn đe, cảm hóa giáo dục 50 lượt đối tượng sử dụng và nghi vấn sử dụng trái phép chất ma tuý. Tập trung lập hồ sơ đối tượng nghiện ma túy đủ điều kiện đưa đi cai nghiện bắt buộc, qua đó đã đưa 10 đối tượng nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam (tăng 09 đối tượng). Chính vì vậy, công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy đã góp phần không nhỏ để ổn định tình hình an ninh trật tư, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện Phú Ninh.

Lê Tuấn

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người