Sơ kết công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Phú Ninh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng cuối năm. Đồng chí Lê Văn Ninh - Phó chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện chủ trì hội nghị.

image001 copy copy

Hình ảnh Hội nghị

Sáu tháng đầu năm 2018, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo của UBND tỉnh, tạo điều kiện của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam, sự lãnh đạo kịp thời của Huyện uỷ cùng với sự nỗ lực của các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã cụ thể hoá kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật của UBND huyện kịp thời đề ra giải pháp hữu hiệu, đồng bộ triển khai thực hiện; cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã thể hiện rõ được vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền để xâu đầu mối, theo dõi kịp thời công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cả hệ thống chính trị tại địa phương. Bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà; triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả nổi bật, phát huy hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; đã đổi mới đa dạng các hình thức tuyên truyền phong phú, nội dung pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; thu hút được đông đảo cán bộ và các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức pháp luật, ổn định địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Ninh - Phó chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật 6 tháng cuối năm 2018. Đặc biệt triển khai Kế hoạch Hội thi "Tuyên truyền xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu" năm 2018 tại huyện vào tháng 8/2018./.

Huỳnh Thị Trợ

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người