Tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường tại xã Tam Thành, huyện Phú Ninh.

Ngày 19/6/2018 tại Hội trường Nhà văn hóa xã Tam Thành, Phòng Tư pháp huyện Phú Ninh phối hợp với UBND xã Tam Thành đã tổ chức Hội nghị Triển khai Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tham dự Hội nghị có trên 220 cán bộ công chức xã, cán bộ bán chuyên trách xã; UBMT Tổ quốc và các đoàn thể; can bộ quân dân chính thôn và nhân dân trên địa bàn xã Tam Thành.

image001 copy copy copy

Quan cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, Phòng Tư pháp huyện Phú Ninh giới thiệu những nội dung chính được sửa đổi và bổ sung trong Luật BVMT 2014 về chính sách BVMT; quy hoạch BVMT; kế hoạch BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu; BVMT biển và hải đảo; BVMT tại các khu kinh tế, khu-cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung; BVMT trong nhập khẩu phế liệu; BVMT làng nghề; nhập khẩu phế liệu; thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ; quản lý chất thải nguy hại; xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường; trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước về BVM, mở rộng đối tượng và nội dung về trách nhiệm, quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội-nghề nghiệp và cộng đồng dân cư... Đặc biệt những vấn đề đại biểu quan tâm là các hoạt động bảo vệ môi trường; những hành vi bị nghiêm cấm; bảo vệ môi trường nơi công cộng; bảo vệ môi trường đối với hộ gia đình; tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường ở cộng đồng dân cư.

Tại hội nghị, Phòng Tư pháp huyện Phú Ninh cũng đã đưa ra các câu hỏi giao lưu với đại biểu và lưu trao phần quà khán giả; phòng cũng đã phát hơn 200 tờ gấp tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường năm 2014 cho đại biểu và những người dân đến nghe tuyên truyền./.

Huỳnh Thị Trợ

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người