Huyện Phú Ninh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018

Sáng ngày 24/4, UBND huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

Năm 2017, cán bộ và nhân dân huyện Phú Ninh đã thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Tình hình KT-XH của huyện ổn định và phát triển, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32,5 triệu đồng/năm. Thu phát sinh kinh tế do huyện quản lý thu đạt 59 tỷ đồng. Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới 10 xã. Xây dựng 20 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 01 khối phố mới. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trên 56,05%. Hộ nghèo còn 613 hộ, tỷ lệ 2,82%; hộ cận nghèo còn 547 hộ, tỷ lệ 2,56%. Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân trên 91,33%. An sinh xã hội được đảm bảo, cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định... Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Với những thành tích đạt được, năm 2017, Hội đồng Thi đua Khen thưởng huyện Phú Ninh đã đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì cho 01 tập thể; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua tỉnh cho 03 tập thể, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (TTLĐXS) 10 tập thể, danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho 03 tập thể, chiến sỹ thi đua (CSTĐ) cấp tỉnh 04 cá nhân, Bằng khen của UBND tỉnh cho 06 tập thể và 10 cá nhân. Ở cấp huyện, UBND huyện đã có Quyết định tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến (LĐTT) cho 31 tập thể, 08 Đơn vị tiên tiến, tặng danh hiệu CSTĐ cơ sở cho 43 cá nhân, LĐTT 185 cá nhân, giấy khen cho 41 tập thể và 51 cá nhân. Đồng thời, khen thưởng 149 tập thể, 314 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất của huyện...

Phát huy kết quả đạt được, Hội đồng Thi đua Khen thưởng huyện Phú Ninh đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 với nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục bám sát phương hướng, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra; giải quyết dứt điểm các tồn tại nhiều năm trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường, giải phóng mặt bằng. Đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển kinh tế nhằm nâng cao thu nhập cho người dân và tạo nguồn lực cho phát triển. Tập trung nguồn lực để xử lý cơ bản nợ xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó huy động tốt các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả chương trình nông thôn mới, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện, xã nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính để tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, trọng tâm là sắp xếp, củng cố bộ máy, đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu phát triển. Chăm lo tốt hơn nữa đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục phát triển chất lượng giáo dục, văn hóa, y tế. Ứng phó với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai, quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

td2 copy copy copy

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Phi Thạnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Thạnh – Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện ghi nhận, biểu dương những kết quả huyện Phú Ninh đạt được trong năm 2017. Để phong trào thi đua đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, rộng khắp, đồng chí Nguyễn Phi Thạnh đề nghị năm 2018 phong trào cần tập trung phát động toàn diện, chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm, cụ thể, có chiều sâu; quá trình triển khai cần có kiểm tra, đánh giá, tuyên dương khen thưởng kịp thời và tạo điều kiện cho nhân dân tham gia, trong đó chú ý không phải bằng khẩu hiệu mà là cơ chế, kế hoạch cụ thể; tiếp tục đổi mới, điều chỉnh, bổ sung Quy chế thi đua khen thưởng của huyện phù hợp để phong trào thi đua vừa là mục tiêu, động lực trong phát triển KT - XH...

Tại hội nghị, huyện Phú Ninh đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

td5

Các Tập thể, cá nhân nhận các danh hiệu và hình thức khen thưởng của UBND tỉnh Quảng Nam 

td1

Các cá nhân nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2017 

td3 copy

Các cá nhân nhận Giấy khen của UBND huyện.

td4

Các tập thể nhận Giấy khen của UBND huyện.jpg

Kim Thạch

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người