Ban chỉ huy quân sự huyện Phú Ninh làm tốt Công tác chính sách - dân vận.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện vững chắc. Trong những năm qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Ninh còn phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác chính sách, dân vận, giúp nhân dân trên địa bàn huyện phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ngày càng vững mạnh.

image002 copy

Ban chỉ huy Quân sự huyện Phú Ninh luôn làm tốt

Công tác chính sách - dân vận trên địa bàn huyện

Xác định công tác chính sách, dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đồng thời, giúp cho cán bộ, chiến sỹ hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Ninh thường xuyên xây dựng kế hoạch, phối hợp với các tổ chức ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chính sách, dân vận bằng những việc làm thiết thực. Cụ thể: Đơn vị đã tham mưu giải quyết tốt các chế độ theo Thông tư số 09/2012/TT-BQP ngày 08/2/2012 của Bộ Quốc phòng về chế độ chính sách đối với thân nhân gia đình SQ, QNCN đúng thủ tục quy định. Tham mưu UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo 1237 về tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết, phụng dưỡng Mẹ VNAH; Trong đó, thăm 22 đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 6.600.000 đồng. Phối hợp bảo đảm trong công tác phục vụ Bộ CHQS tỉnh thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng và đối tượng chính sách trên địa bàn.

image004

Ban chỉ huy Quân sự huyện đảm bảo phục vụ Bộ CHQS tỉnh về thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện

Bên cạnh đó, đơn vị còn vận động cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện và doanh nghiệp tư nhân hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và giao đúng quy định. Trong đó, hỗ trợ xây dựng 01 nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Phan Văn Trí, xã Tam Dân với số tiền 60 triệu đồng; Phối hợp vận động hỗ trợ nâng cấp 03 nhà với số tiền 20 triệu đồng/nhà. Duy trì hũ gạo người nghèo được 2.592.000 đồng. Thăm, tặng quà đồng bào nghèo nhân các ngày lễ, tết gồm 30 xuất, với kinh phí 9 triệu đồng. Phối hợp với xã Tam Lộc cấp phát thuốc, khám bệnh cho gần 200 người có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn với kinh phí 7 triệu đồng. Hoàn thành và bàn giao công trình quân dân như Vườn thuốc nam tại Trạm Y tế xã Tam Thành; vận động cán bộ SQ, QNCN trong cơ quan quyên góp và hỗ trợ cho 02 hộ nghèo gồm hộ bà Lý Thị Sang, xã Tam Lộc và ông Nguyễn Anh, xã Tam Thành với số tiền 12.300.000 đồng; xây dựng kế hoạch phối hợp giúp đỡ 3 thôn (Thôn Ma phan, Tam Lộc; Thôn Phú Thanh, Tam Thành; Thôn Đức Thạnh, Tam Vinh) trong công tác xây dựng thôn kiểu mẫu... .

Ngoài ra, Ban chỉ huy Quân sự huyện còn tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 572 –CT/QUTW về công tác dân tộc trong Quân đội (2012-2017); báo cáo tổng kết 12 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác tôn giáo. Phát huy hiệu quả trong công tác chính sách, dân vận, ngoài các hoạt động mang tính thường xuyên, đơn vị còn chỉ đạo tổ chức lồng ghép vận dụng công tác dân vận vào các đợt huấn luyện dân quân tự vệ. Tổ chức cho lực lượng dân quân tự vệ làm việc gì phải cụ thể, hiệu quả, không dàn trải; đồng thời, cử cán bộ trực tiếp xuống theo dõi, giúp đỡ nhân dân. Nhờ đó, trong các đợt ra quân huấn luyện kết hợp với công tác dân vận, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang luôn tích cực giúp đỡ bà con địa phương phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư, thôn, khối phố văn hóa, góp phần xây dựng mối đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt.

image006

Các đợt huấn luyện dân quân tự vệ kết hợp với công tác dân vận được chú trọng.

Bằng những việc làm cụ thể, cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Ninh luôn được nhân dân tin yêu, quý mến, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Từ đó, tạo nên thế trận toàn dân trong việc giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới trên địa bàn huyện một cách vững chắc.

Huỳnh Thuận

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người