bannergis

Tập huấn vận hành Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn

Nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo chương trình cải cách hành chính huyện giai đoạn 2016-2020; góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí trong Bộ tiêu chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, cụ thể về tiêu chí 8 về thông tin – truyền thông; sáng ngày 7/12/2017, UBND huyện Phú Ninh tổ chức tập huấn vận hành Trang Thông tin điện tử các xã, thị trấn.

taphuantrangttdt

Theo Quyết định 1682/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 15/5/2017, việc xây dựng các trang web thành phần cho UBND các xã, thị trấn trên Cổng thông tin điện tử huyện bao gồm các thành phần bắt buộc gồm: Tổ chức bộ máy hành chính, thông tin liên hệ của cán bộ, công chức; Thông tin địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyến thống, văn hóa, di tích, danh thắng (nếu có); Tin tức về hoạt động của cơ quan nhà nước; Thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật, chính sách; Thông tin về định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Cung cấp các quy trình, mẫu biểu thủ tục hành chính cấp xã trên trang thông tin điện tử riêng của xã hoặc trên cổng thông tin điện tử huyện. Ngoài ra, tùy theo điều kiện mỗi địa phương có thể tạo thêm các thành phần khác phù hợp.

taphuan2

Tại buổi tập huấn các đại biểu tham dự đã được hướng dẫn vận hành, đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử các xã, thị trấn; Cấp các tài khoản vận hành trang thông tin điện tử, Email công vụ, sử dụng phần mềm Qofice.

BBT

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh