bannergis

Huyện Phú Ninh tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017

Sáng ngày 27 tháng 6 năm 2017, tại hội trường, UBND huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cho cán bộ lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác tiếp dân của các phòng, ban ở huyện; cán bộ lãnh đạo và công chức làm công tác tiếp dân ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đặt biệt là những người có thay đổi, mới được phân công nhiệm vụ tiếp công dân.

tiepdan

Thông qua lớp tập huấn, ông Ninh Quang Sa – Chánh Thanh tra huyện - báo cáo viên đã truyền đạt đến học viên những nội dung cơ bản của Quy trình tiếp công dân; Luật tiếp công dân 2013; Nghị định 64/2014/nĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân. Luật Khiếu nại năm 2011 và Nghị định số 75/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại. Luật Tố cáo năm 2011 và Nghị định số 76/2012/NĐ-CP Quy định một số điều của Luật Tố cáo. Một số thông tư hướng dẫn: Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư 02/2016/TT-TTCP Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013. Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 Quy trình giải quyết tố cáo của Thanh tra Chính phủ, đặc biệt báo cáo viên đã chia sẽ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình công tác và kỹ năng xử lý các tình huống thường gặp, ...

Với tinh thần tập huấn nghiêm túc, các học viên đã được củng cố, nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác, cách xử lý các tình huống thực tiễn mà báo cáo viên đã truyền đạt để áp dụng vào giải quyết công việc. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện.

Ngọc Hiển

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh