Đề nghị hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho 794 hộ nghèo, hộ cận nghèo

Phú Ninh nằm trong nhóm các huyện, thành phố sẽ kết thúc việc phát sóng tất cả các kênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển hoàn toàn sang phát sóng truyền hình số mặt đất trước ngày 31.12.2018 theo lộ trình của Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Sau thời điểm này, các ti vi đang thu tín hiệu truyền hình tương tự mặt đất (là kiểu thu tín hiệu truyền hình sử dụng ăng ten cắm trực tiếp vào tivi) sẽ không còn thu được các chương trình truyền hình như trước đây. Để nhân dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc các địa phương bị ảnh hưởng nắm bắt được các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về truyền hình số hóa mặt đất và được xem truyền hình với công nghệ, chất lượng tốt nhất, thời gian qua, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, UBND huyện Phú Ninh đã tiến hành khảo sát, lập danh sách đề nghị tỉnh hỗ trợ đầu thu cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

a

Theo kết quả rà soát tại 11 xã – thị trấn, toàn huyện có 794 hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ đầu thu truyền hình số (DVT-T2), trong đó có 371 hộ nghèo và 423 hộ cận nghèo. Riêng xã Tam Lãnh có 15 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo được UBND huyện đề xuất tỉnh hỗ trợ đầu thu vệ tinh (DTH).

Theo quy định, đối tượng hỗ trợ là các hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo quốc gia được phê duyệt tại Quyết định số 4625/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam và thuộc vùng hỗ trợ. Điều kiện nhận hỗ trợ, hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sử dụng máy thu hình công nghệ tương tự chưa tích hợp tính năng thu truyền hình số theo chuẩn DVB-T2, chưa có đầu thu truyền hình số DVB-T2, chưa sử dụng bất kỳ một trong các phương thức truyền hình trả tiền như truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, truyền hình Internet (IPTV) trong thời gian triển khai hỗ trợ tại địa phương và có đơn đề nghị nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số có xác nhận là hộ nghèo, hộ cận nghèo của UBND xã, thị trấn.

BBT

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người