Tập huấn Đề án Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Ngày 25/8/2018, UBND huyện Phú Ninh phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Đề án Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2018.

Tại đây, các báo cáo viên của tỉnh đã thông tin về Đề án Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất, một số nhiệm vụ triển khai trong thời gian đến; Hướng dẫn công tác khảo sát, tổng hợp danh sách hộ nghèo hộ, cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số và việc xác nhận số liệu đã nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số.

so hoa

Quang cảnh buổi tập huấn Đề án Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất tại huyện Phú Ninh

Ngày 27/12/2011 Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 2451/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020. Ngày 25/7/2018, UBND tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2018, đảm bảo lộ trình ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất trên địa bàn tỉnh vào ngày 31/12/2018. Thời gian triển khai trong năm 2018 tại 14 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, trong đó có huyện Phú Ninh.

Việc số hóa hệ thống truyền dẫn, phát sóng truyền hình mang lại nhiều lợi ích cụ thể như: nâng cao chất lượng dịch vụ truyền hình với hình ảnh, âm thanh tốt hơn so với công nghệ tương tự; tăng số lượng kênh chương trình truyền hình, giảm đầu tư phát triển hạ tầng truyền hình do số lượng máy phát giảm, cho phép phát các kênh truyền hình có độ phân giải cao (HDTV), truyền hình 3 chiều (3D), các dịch vụ truyền hình tương tác...

BBT

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người