bannergis

Số hóa truyền hình là gì

image001 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Số hóa truyền hình mặt đất được hiểu đơn giản là quá trình chuyển đổi công nghệ phát sóng và thu, xem từ truyền hình tương tự mặt đất sang truyền hình số mặt đất.

Hiện nay, việc số hóa truyền hình đang được triển khai mạnh mẽ tại khắp các địa

Truyền hình số Mặt đất và xu hướng phát triển

image001 copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Hiện nay, người xem có 4 phương thức để xem tín hiệu truyền hình, bao gồm:

Hệ thống truyền hình mặt đất (DTT):

+ Truyền hình tượng tự mặt đất (ATV).

+ Truyền hình số mặt đất (DVB-T2).

Hệ thống truyền hình cáp (Cable TV):

+ Truyền hình

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh