Các văn bản chỉ đạo phòng, chống Covid-19

Văn bản chỉ đạo của TW và tỉnh Quảng Nam 

16_NQ-CP ve ci phi cach ly kham chua benhCovid.pdf

Cong van 19 cua BCD tinh ve tang cuong phong chong dichj Covid 1 ngay. 11.02.pdf

CV 884 về triển khai thực hiện TB số 28 của VPCP ngày 19.02.pdf

Nghi quyet 17_NQ ho tro boi duong luc luong chong dich covid 19 trong 5 ngay tet 09.12.pdf

Nghi quyet 19_NQ-CP.pdf

Trien khai thuc hien Nghi quyet 19 ngay 19.02.pdf

CV 738 HUONG DAN CACH LY TRONG TINH HÌNH MOI 06.02.pdf

CV UB chi dao Bluezone 08.02.pdf

Phụ lục huong dan theo doi suc khoe kem theo CV 738.pdf

TBKL cua tinh ngay 03.2.pdf

TB số 5 CDC.pdf

Thông báo số 3.pdf

Quyết định kiện toàn BCĐ PC dịch Covid-19.signed.pdf

plCách ly theo dõi kem theo CV 621 ngay 01.02.2021.signed.pdf

Kiem soat nguoi nhap canh trai phep.pdf

Kết luận của tinh ngay 29.01.pdf

CV tăng cường phòng chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh 2.2.pdf

CV 621 Cách ly theo dõi mới 01.02.2021.signed-1.pdf

CV 150 ngay 18.01 khong to chuc cac hoat dong kham chua benh.pdf

Cach ly theo doi nguoi ve tu dp co dich.pdf

Thông báo đường dây nóng của Tỉnh_ 9.3.pdf

Qđ 879 hướng dẫn cách ly tại nhà_ 12.3.pdf

Chỉ thi 09 hoạt động du lịch_ 13.3.pdf

Hướng dẫn 1422 xữ lý sốt trong trường học_ 13.3.pdf

Qđ 878 hướng dẫn cách ly tập trung_13.3.pdf

Ủy quyền thành lập khu cách ly_16.3.pdf

Qđ 708 đình chỉ hoạt động kinh doanh_17.3.pdf

Hướng dẫn khai báo y tế_19.3.pdf

Quyết định 748 chế độ kinh phí_20.3.pdf

QD 861 tạm dừng một số hoạt động_27.3.pdf

Chỉ thị số 11/UBND_28.3.pdf

QĐ 864 tạm dừng một số hoạt động để phòng dịch._28.3.pdf

QĐ 865 dừng các hoạt động kinh doanh.._28.3.JPG

Công điện tập trung các biện pháp phòng chống dịch_ 29.3.pdf

V/v rà soát, quản lý người từ các địa phương có dịch về Quảng Nam _29.3

V/v tăng cường công tác kiểm soát, quyết liệt thực hiện phòng, chống dịch Covid-19_30.3

Chỉ thị 16_CT-TTg các biện pháp cấp bách_31.3.pdf

Công văn 1779 thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch_01.4.pdf

tb123 thông báo kết luận của đống chí Lê Trí Thanh_06.4.pdf

cv_615 cơ sở xử phạt covid-19.pdf

TB124.Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân_06.4.pdf

Công văn 331-stttt-ttbcxb111 vv sử dụng file âm thanh tuyên truyền_07.4.pdf

cv1940_đưa về cách ly tại nhà_08.4.pdf

V/v cho học sinh nghỉ hoc_10.4.jpg

TBao 66 BCĐ tinh ngay _10.4.pdf

CV 637 SYT ve cach ly tai nha sau 2 lan XN âm tinh_10.4.pdf

CV ho tro thue bao di dong.pdf

bieu mau danh sach sdt ho tro cuoc.xls

qd1105 vv tiếp tục dừng các hoạt động_16.4.pdf

743-TB-TU 21.pdf

tiep tuc cho hoc sinh nghi hoc_17.4.jpg

cv2159 tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách_18.4.pdf

tb121.thông báo kết luận của đc Trần Văn Tân_21.4.pdf

qd1170_tạm dừng một số hoạt động để phòng chống dịch_22.4

bcd83.V/v triển khai các vănbản_23.4.pdf

chi-thi-19-ct-ttg-tiep-tuc-thuc-hien-bien-phap-phong-chong-covid-19.pdf

FILE_20200511_104355_FILE_20200508_193003_cv2531.signed.signed.pdf

cv2401 quan ly nguoi nhap canh 4.5.pdf

QD 1244 Tiep tuc tam dung Vu truong - Karaoke - 2.pdf

QĐ1581. cho phép mở cửa các dịch vụ vũ trường, karaoke

TB kết luận của đc Trần Văn Tân PCT UBND tỉnh ngày 27/7/2020.pdf

Cv4232_về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid19

qd2014 Quyết định tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch Covid 19

cv4248 triển khai ứng dụng CNTT trong chống dịch.pdf

CV 1403.SYT-NVY.pdf

qd2041 cách ly thành phố Hội An.pdf

cv4291.signed.signed.pdf

cv4367.signed.signed.pdf

tb287.signed.signed.pdf

cv4429.tang cuong phong chong lay nhiem.pdf

CV 4558 truy vet nguoi ve tu Tp da nang tu ngay 1-28.7 ngay 8.8.pdf

cv4445.van chuyen luong thuc hang hoa qua chot kiem soat.pdf

TBKL 288 cua pct UBND ve hop truc tuyen 01.8 2.pdf

tb301.cua UBND tinh ngay 09.8.pdf

qd2220.signed.signed_copy.pdf

3468_QD-BYT_07.08.2020-signed Huong dan giam sat va phong chong COVID-19.pdf

TBao duong day nong cua tinh ngay 18.8.pdf

cv4793.signed.signed.pdf

tb322.tiep tuc thuc hien chot kiem soat.pdf

TBKL thủ tuowngs NGuyễn Xuân Phuc 24.8.pdf

qd2456_signed_signed_copy.pdf

cv_5179 bien phap quan ly giam sat y te trong tinh hìinh moi 05.9.pdf

Văn bản chỉ đạo của huyện Phú Ninh

TBKL hop covid 19 cua BCD huyen ngay 04.02.pdf

TBKL hop bcd covid.pdf

Công văn corona_4.2.pdf

Quyết định thành lập BCĐ_ 6.2.pdf

Kế hoạch đáp ứng từng cấp độ_14.2.pdf

QĐ ban hành quy chế BCĐ_14.2.pdf

Công văn huyện_ 4.3.pdf

Bổ sung thành viên BCĐ_13.3.pdf

Phân công đứng điểm_13.3.pdf

TBKL họp covid-19_13.3.pdf

 Kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp_16.3.pdf

Công văn phòng chống tại công sở_17.3.pdf

Tạm dừng hoạt động khu vui chơi 18.3.pdf

Đường dây nóng_24.3.pdf

CV tăng cường phòng chống Covid-19_27.3.pdf

CV đẩy mạnh phòng, chống dịch covid_ 30.3.pdf

Công văn rà soát người từ vùng có dịch về Phú Ninh.pdf

Quyết định 906-QD-UBND thành lập đoàn kiểm tra_31.3.pdf

Kế hoạch 61-KH-UBND kế hoạch kiểm tra_31.3.pdf

Thong bao ket luan hop truc tuyen Covid - ngay 31.3.pdf

Công văn1208 CV HU tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp_01.4.pdf

Công văn 351 đề phòng giả danh cán bộ nhà nước_01.4.pdf

Công văn 352 thực hiện các biện pháp cấp bách._01.4pdf

Công văn354-UBND-VP trưng tập cán bộ_03.4.pdf

Quyết định1008-qd-ubnd phân công thành viên đoàn kiểm tra_03.4.pdf

Quyết định 1016-QD-UBND thành lập chốt kiểm soát_03.4.pdf

Quyết định1017-QD-UBND Củng cố Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19_03.4.pdf

CV 356 tăng cường công tác kiểm tra_03.4.pdf

Quyet đinh 1084 đieu chinh điem chot chan kiem soat phong chong dich benh Covid-19_03.4.pdf

Thông báo phân công thành viên BCD_03.4.pdf

Ke hoach trien khai cac điem chot chan phong chong Covid19 _03.4.pdf

Công văn tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch_06.4.pdf

TB615-tb-ubnd thông báo kết luận của đc Lê Văn Ninh_07.4.pdf

Ra soat nguoi phu ninh o nuoc ngoai_07.4.pdf

thông báo kết luận của đc Lê Văn Ninh_09.4.pdf

Dieu chinh nhiem vu tai chot tam thai_10.4.pdf

tiếp tục triên khai phòng, chống dịch_16.4.pdf

qd dieu chinh thoi gian chot kiem soat.pdf

HN truc tuyen ngay 21.4.pdf

tiep tuc thuc hien nhiem vu doan kiem tra 23.4.pdf

trien khai 1170 ngay 23.4.2020.pdf

qd 1190 v.v tạm dừng một số hoạt động phòng, chống covid_25.4

CV tăng cường phòng chống bệnh COVID -19 ngay 26.7.pdf

QĐ cung co doi kiem tra lien nganh 28.7 new.pdf

QĐ cung co BCD ngay 28.7.pdf

QD chot kiem soat.pdf

KH tiep nhan cach ly y te 28.7.pdf

KH kiem tra Covid - 19 ngay 29.7.pdf

tang cuong phong chong covid - 19 o co quan cong so ngay 30.7.pdf

FILE_20200801_151827_vbpq69623033-QD-UBND.pdf

893-tb-ubnd.pdf

chan chinh tinh trang lo la trong phong chong civid.pdf

Quy che hoat dong va phan cong nhiem vu bcd.pdf

tang cuong quan ly cho xang dau 30.7.pdf

CV quan ly cho ngay 10.8.pdf

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người