Kỳ họp thứ 12, HĐND xã Tam An khóa XII

Ngày 31/12/2019, HĐND xã Tam An khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 12 nhằm đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND xã năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Tại kỳ họp, HĐND xã Tam An báo cáo tình hình hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Thường trực HĐND xã; UBND xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH-ANQP năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2920. Trong năm 2019, UBND xã Tam An đã chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt được một số kết quả nổi bậc như: Tổng thu ngân sách đạt trên 13,9 tỷ đồng, đạt 186% kế hoạch huyện giao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng ngành Nông nghiệp, nâng cao dần giá trị TTCN-XD, TMDV; thu nhập bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo giảm còn 56 hộ, tỷ lệ 2,67%, giảm 8 hộ so với năm 2018; số hộ đạt gia đình văn hóa 1663/1823 hộ, đạt 91,22%; giao quân đạt 100%, 10/10 thanh niên; duy trì bền vững 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới, tiếp tục triển khai xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã, đến nay thôn An Hòa (cũ) đạt 7/10 tiêu chí, các tiêu chí còn lại đạt trên 70%. Tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu đối với thôn An Hòa và An Thiện... Cũng tại kỳ họp các ban KT-XH, Ban Pháp chế HĐND xã thông qua báo cáo thẩm tra năm 2019; Thường trực UBMTTQVN xã thông báo về kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019.

co nga 12

Kỳ họp thứ 12, HĐND xã Tamm An khóa XII diễn ra trong không khí sôi nổi và nghiêm túc. Các đại biểu tham dự cuộc họp chất vấn nhiều vấn đề có liên quan đến công tác quản lý đất đai, nhất là đất 5%, quản lý quy hoạch nghĩa địa nhân dân; xây dựng cơ bản, kiến nghị cấp trên có cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương bê tông nội đồng, tài nguyên môi trường, quản lý các hoạt động khai thác vận động chuyển đất, cát không phép; hoạt động thu gom rác thải... Các bộ phận chuyên môn và lãnh đạo của UBND xã đã trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp.

Kỳ họp đã thống nhất thông qua các Nghị quyết trình gồm: Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2020 và kinh phí hoạt động của HĐND xã năm 2020; Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH-ANQP năm 2020; Dự toán thu chi ngân sách nhà nước và đầu tư XDCB năm 2020.

Thu Ba

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người