Chương trình thời sự ngày 22/01/20

 

Chương trình thời sự ngày 21/01/20

 

Chương trình thời sự ngày 20/01/20

 

Chương trình thời sự ngày 18/01/20

 

Chương trình thời sự ngày 17/01/20

 

Chương trình thời sự ngày 15/01/20

 

Chương trình thời sự ngày 13/01/20

 

Chương trình thời sự ngày 12/01/20

 

Chương trình thời sự ngày 11/01/20

 

Chương trình thời sự ngày 10/01/20

 

Chương trình thời sự ngày 07/01/20

Chương trình thời sự ngày 05/01/20

Chương trình thời sự ngày 03/01/20

Kỳ họp thứ 12, HĐND xã Tam An khóa XII

co nga 12

Ngày 31/12/2019, HĐND xã Tam An khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 12 nhằm đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND xã năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN năm 2019

Chương trình thời sự ngày 02/01/20

Chương trình thời sự ngày 01/01/20

Chương trình thời sự ngày 31/12/19

Chương trình thời sự ngày 29/12/19

Chương trình thời sự ngày 28/12/19

Chương trình thời sự ngày 27/12/19

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người