bannergis

Tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và cải táng 07 hài cốt liệt sĩ

ls1

Sáng ngày 24/6, huyện Phú Ninh tổ chức lễ đón nhận và cải táng 7 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Tây Nam bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế ở nước bạn Campuchia giúp cho nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng; hài cốt các anh

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ

tbls

 

I- HOÀN CẢNH RA ĐỜI VÀ Ý NGHĨA CỦA NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ

1- Hoàn cảnh ra đời

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ra đời chưa được bao lâu thì thực dân

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh