Ban chỉ đạo 24 họp triển khai nhiệm vụ thời gian đến

Ngày 03/7/2015, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo 24 nghe báo cáo đánh giá kết quả giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định 188/2007/QĐ-TTg, Quyết định 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua. Dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Lê Văn Ninh – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 24 huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo 24 huyện, Chủ tịch Hội đồng chính sách và đại diện Ban CHQS các xã, thị trấn.

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Cơ quan Quân sự huyện – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo 24 báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định 290,188,142 và 62 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Văn Ninh – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của cơ quan Thường trực Ban CHQS huyện, các ban, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng và Nhà nước, đem lại nhiều kết quả trong công tác triển khai thực hiện. Tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, cần chấn chỉnh kịp thời.

bcd

Tham gia phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo 24 tại cuộc họp

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng đã yêu các ngành chuyên môn, các địa phương cần tập trung quyết liệt, giải quyết các tồn tại liên quan trên địa bàn huyện đảm bảo hoàn thành trước ngày 27/7/2015, thiết thực kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2015). Đồng thời giao Cơ quan Quân sự huyện (Thường trực BCĐ 24 huyện) chủ trì, phối hợp Phòng LĐ-TB&XH huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát lại số đối tượng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg hiện còn tồn đọng trên địa bàn huyện; khẩn trương lập hồ sơ, xét duyệt đảm bảo đúng quy định và báo cáo về Ban chỉ đạo 24 tỉnh đúng thời gian quy định.

Cẩm Nhân

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người