Công Đoàn hướng về người lao động tại các doanh nghiệp

Vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Phú Ninh đã làm việc với các Doanh nghiệp trên địa bàn huyện để nắm tình hình lao động sản xuất của Doanh nghiệp, người lao động và hướng dẫn xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

ldld1

LĐLĐ huyện hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi

Liên đoàn Lao động huyện yêu cầu các Doanh nghiệp thực hiện tốt Bộ Luật Lao động, Luật cộng sửa đổi và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định trong Doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng là đại diện Người lao động chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho Người lao động. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở; đổi mới và nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước Lao động tập thể, đối thoại định kỳ ; Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên trong doanh nghiệp đạt tỉ lệ trên 80% người lao động; Thực hiện việc đóng 2% kinh phí Công đoàn đúng theo Nghị định 191CP và Luật công đoàn sửa đổi để tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn hoạt động cũng như để CĐCS có nguồn tài chính phù hợp nhằm chăm lo đến đời sống vất chất, tinh thần cho người lao động.

ldld2

LĐLĐ huyện làm việc với công ty May Phú Mỹ Kim Anh – cụm công nghiệp Tam Phước

Cũng tại buổi làm việc này LĐLĐ huyện đã hỗ trợ 03 xuất cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi, mỗi suất 500.000đ.

Tin: Thu Thủy

Ảnh: Ái Duyên

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người