UBMTTQVN huyện Phú Ninh tổng kết công tác năm 2014, triển khai chương trình thống nhất hành động năm 2015

Sáng ngày 20/1, UBMTTQVN huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai chương trình thống nhất hành động năm 2015. Đ/c Lê Công Chiến – Trưởng Ban dân tộc tôn giáo UBMTTQVN tỉnh, Đ/c Nguyễn Cảnh bí thư Huyện uỷ, Đ/c Nguyễn Phi Thạnh chủ tịch UBND huyện, Đ/c Đặng Vân trưởng ban Dân vận Huyện uỷ dự hội nghị.

Năm 2014, MTTQVN huyện Phú Ninh đa dạng hoá các hình thức tập hợp, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", nhân rộng mô hình " Năm đoàn kết-Ba trong sạch" ở tất cả các khu dân cư. Phối hợp phát động mạnh mẽ phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân đồng lòng đóng góp công sức tiền của bê tông hoá 4,6 km đường GTNT, xây dựng 11 nhà văn hoá thôn, mặt trận các cấp đã trực tiếp tuyên truyền vận động nhân dân nhận bồi thưởng giải phóng mặt bằng để xây dựng các dự án, các công trình dân sinh trên địa bàn huyện. Trong năm các xã, thị trấn đã tiến hành trao tặng 20 nhà Đại đoàn kết trị giá gần 700 triệu đồng, thăm hỏi và trao tặng 120 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trị giá hơn 50 triệu đồng, vận động đóng góp trên 600 triệu đồng quỹ vì người nghèo. Cạnh đó, tập trung phối hợp tổ chức tuyên tuyền nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh tổ quốc, chú trọng việc phát huy quyền làm chủ của người dân trong tham gia xây dựng Đảng chính quyền...

mattrantongket

Đ/c Nguyễn Văn Dõng CTUBMTTQVN huyện tặng giấy khen có các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2014

Năm 2015, mặt trận các cấp trong huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chương trình hành động của huyện uỷ, HĐND huyện, cấc Uỷ đảng cơ sở về phát triển KT –XH, tạo sự đồng thuận, chuyển biến trong nhận thức, ý thức trách nhiệm trong các tầng lớp nhân dân. tăng cường hơn nữa công tác phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của mặt trận, các đoàn thể, các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là trong xây dựng NTM, kiện toàn củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Thực hiện hoàn thành một số chỉ tiêu cụ thể, vận động trên 700 triệu đồng, giải ngân 25 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, trao phương tiện sinh kế cho 100 phụ nữ nghèo, với kinh phí trên 200 triệu đồng, 70% KDC, 90% hộ gia đình được công nhận văn hoá, mỗi BCT MT ở KDC xây dựng tuyến đường tự quản gắn với xây dựng mô hình dân vận khéo.

Năm 2014, MT Khu dân cư Phú Lai xã Tam Phước, cá nhân ông Phan Thanh Thám PCT, bà Huỳnh Thị Bích Phi UV UBMTTQVN huyện được UBTWMTTQVN tặng bằng khen, UBMTTQVN các xã Tam Thái, Tam Dân và cá nhân ông Lê Văn Quảng CT UBMTTQVN xã Tam An được UBMTTQVN tỉnh tặng giấy khen. Đồng thời, UBMTTQVN huyện khen thưởng cho 16 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác MT năm 2014.

Hải Châu

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người