Phú Ninh gặp mặt cán bộ theo đề án 500

Nhân dịp xuân Giáp Ngọ năm 2014. Chiều ngày 22/1/2014, UBND huyện Phú Ninh tổ chức gặp mặt 22 cán bộ theo đề án 500 ( Đề án tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã phường, thị trấn, của tỉnh Quảng Nam)

Phú Ninh đã tuyển chọn 22 sinh viên tốt nghiệp tại các trường Đại học chính quy đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị hành chính. Đầu năm 2013 đã bố trí 16 sinh viên về làm việc tại UBND 11 xã, thị trấn, 6 học viên còn lại sẽ được bố trí làm việc vào tháng 2/2014. Tuy mới tiếp cận công việc nhưng cán bộ theo Đề án 500 đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, chịu khó tìm tòi học hỏi, phát huy khả năng kiến thức hoàn thành tốt công việc được giao. Đến nay đã có một cán bộ được bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch xã.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Phú Ninh đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các cán bộ trẻ. Đồng thời, lãnh đạo huyện Phú Ninh đề nghị các địa phương quan tâm giúp đỡ các cán bộ trẻ, bố trí đúng ngành nghề được học, năng lực chuyên môn công tác. Các địa phương mạnh dạn cải tổ bộ máy công chức để bố trí các cán bộ trẻ về làm việc, trước mắt khuyến khích làm việc tại trung tâm giao dịch một cửa. Lãnh đạo huyện Phú Ninh, yêu cầu các cán bộ trẻ phát huy hết khả năng, tận tâm với công việc, chú ý nâng cao năng lực chuyện môn.

Hải Châu

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người