Phú Ninh khẩn trương các biện pháp phòng chống siêu bão số 14

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương: Cơn siêu bảo số 14 có sức gió mạng cấp 13, cấp 14 có khả năng đổ bộ vào tỉnh Quảng Nam. Với phương châm không để thiệt hại về người và hạn chế thấp nhất thiệt hại và tài sản, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Phú Ninh khẩn trương triển khai các biện phòng chống siêu bão số 14 ( Haiyan).

Huyện Phú Ninh đẩy mạnh công tác tuyên truyền; cập nhật cung cấp các thông tin về tình hình diễn biến của cơn bão đến người dân bằng nhiều hình thức như: qua hệ thống truyền thanh, thông tin lưu động, phân công lực lượng xung kích đến từng thôn, khối phố để tuyên truyền, cảnh giác mức độ nguy hiểm và sức tàn phá của cơn bão đồng thời giúp nhân dân phòng tránh bão.

Tại các cơ quan công sở trên địa bàn huyện đã tổ chức ngay các biện pháp bảo vệ cơ quan, đảm bảo an toàn tài sản nhà nước. Tại các địa phương nhiều người dân tự chặt tỉa cây cối, chằng chống nhà cửa; lực lượng xung kích kịp thời giúp các hộ dân gặp khó khăn khi ứng phó với bão....

Lãnh đạo huyện Phú Ninh kiểm tra liên tục các địa bàn xung yếu và đôn đốc các địa phương nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng tránh bão. Đặc biệt khẩn trương lập phương án cụ thể chi tiết di dời người dân; Theo khảo sát, toàn huyện Phú Ninh có 2250 ngôi nhà không có khả năng chống chịu với gió mạnh với khoảng 6000 nhân khẩu. Đến 15 giờ chiều ngày 9/11, toàn huyện Phú Ninh đã tổ chức di dời 306 hộ dân với gần 1000 nhân khẩu chủ yếu là người già và trẻ em đến các địa điểm tránh trú an toàn.

Huyện Phú Ninh cũng đã phân công các lực lượng tại chổ túc trực 100% sẵn sàng ứng phó và khắc phục hậu quả khi có yêu cầu.

Hải Châu

Một số hình ảnh về công tác phòng chống bão tại huyện Phú Ninh

lanhdaoktb

Đ/c Huỳnh Kim Kính - PBT HU kiểm tra công tác phòng chống bão tại thị trấn Phú Thịnh

xetuyentruyen

Xe tuyên truyền phòng chống lụt bão

chennha

Nhân dân chèn chống nhà cửa

phatchatcay

Nhân dân Phú Thịnh phát quang hành lang tuyến điện

xungkichchongbao

Lực lượng xung kích xã Tam Phước di dân đến nơi trú bão an toàn

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương: Cơn siêu bảo số 14 có sức gió mạng cấp 13, cấp 14 có khả năng đổ bộ vào tỉnh Quảng Nam. Với phương châm không để thiệt hại về người và hạn chế thấp nhất thiệt hại và tài sản, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Phú Ninh khẩn trương triển khai các biện phòng chống siêu bão số 14 ( Haiyan).

Huyện Phú Ninh đẩy mạnh công tác tuyên truyền; cập nhật cung cấp các thông tin về tình hình diễn biến của cơn bão đến người dân bằng nhiều hình thức như: qua hệ thống truyền thanh, thông tin lưu động, phân công lực lượng xung kích đến từng thôn, khối phố để tuyên truyền, cảnh giác mức độ nguy hiểm và sức tàn phá của cơn bão đồng thời giúp nhân dân phòng tránh bão.

Tại các cơ quan công sở trên địa bàn huyện đã tổ chức ngay các biện pháp bảo vệ cơ quan, đảm bảo an toàn tài sản nhà nước. Tại các địa phương nhiều người dân tự chặt tỉa cây cối, chằng chống nhà cửa; lực lượng xung kích kịp thời giúp các hộ dân gặp khó khăn khi ứng phó với bão....

Lãnh đạo huyện Phú Ninh kiểm tra liên tục các địa bàn xung yếu và đôn đốc các địa phương nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng tránh bão. Đặc biệt khẩn trương lập phương án cụ thể chi tiết di dời người dân; Theo khảo sát, toàn huyện Phú Ninh có 2250  ngôi nhà không có khả năng chống chịu với gió mạnh với khoảng 6000 nhân khẩu. Đến 15 giờ chiều ngày 9/11, toàn huyện Phú Ninh đã tổ chức di dời 306 hộ dân với gần 1000 nhân khẩu chủ yếu là người già và trẻ em đến các địa điểm tránh trú an toàn.

Huyện Phú Ninh cũng đã phân công các lực lượng tại chổ túc trực 100% sẵn sàng ứng phó và khắc phục hậu quả khi có yêu cầu.

                                                        Hải Châu

 

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người