Khắc phục cơn bão số11 ở xã Tam Thái huyện Phú Ninh.

Ngay sau bão số 11 vừa đi qua, sáng 16/10/2013 tổ công tác chỉ đạo khắc phục của huyện cùng với xã Tam Thái đã đến 7 thôn trong xã thăm hỏi động viên những gia đình có nhà bị tốc mái, hư hỏng do cây đổ ngã và chỉ đạo khắc phục ngay theo phương châm 4 tại chỗ.

ảnh1

Nhà bà Tăng Thị Hoà ở thôn Khánh Thọ do cây ngã đè lên mái

ảnh3

Nhà ông Mai Ty ở thôn Khánh Phước bị cây ngã đè

Trước mắt tập trung chỉ đạo nhân dân tự khắc phục thông các tuyến đường liên thôn, liên xã, lợp lại mái nhà, láng trại. Đối với các nhà do cây ngã đè trên mái có nguy cơ ngã đổ phải huy động lực lượng xung kích giúp đỡ chặt cành mé nhánh. Kiểm tra sửa chữa các đường dây điện một cách cẩn trọng trước khi đóng điện nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người. Các cơ quan công sở, trường học, trạm y tế phải khẩn trương dọn vệ sinh phòng ốc để làm việc, giảng dạy và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

ảnh2

Nhà thôn Khánh Phước - Tam Thái bị cây ngã đè

Các công việc chỉ đạo phải hoàn thành trong ngày 16/10/2013 và báo cáo về ban chỉ đạo phòng chống lụt bão huyện kịp thời.

Trương Thành

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người