Phú Ninh tập huấn lập hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường

Ngày 3/10, Phòng Tài nguyên môi trường huyện tổ chức tập huấn hướng dẫn lập hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường cho 250 đối tượng là cán bộ làm công tác môi trường các xã, thị trấn, các hộ chăn nuôi, trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ. trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, mặc dù Phòng TN-MT đã tham mưu UBND huyện Phú Ninh ban hành nhiều văn bản cho các địa phương, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có cơ sở sản xuất chăn nuôi trang trại tổng hợp, chăn nuôi tập trung, kinh doanh dịch vụ để hướng dẫn và thực hiện việc lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường. Tuy nhiên đến nay công tác này thực hiện chưa đạt yêu cầu, còn chậm trễ; có rất nhiều hộ chưa đăng ký thực hiện.

baovemoitruong

Toàn cảnh lớp tập huấn

Chính vì vậy, việc tổ chức lớp tập huấn này nhằm giúp cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có cơ sở sản xuất chăn nuôi trang trại tổng hợp, chăn nuôi tập trung, kinh doanh dịch vụ hiểu rõ hơn về tác động của môi trường đối với sức khoẻ, đời sống con người. Mối nguy hại của việc thả nước thải trong sinh hoạt, chăn nuôi ra môi trường công cộng. Hành vi vi phạm Luật bảo vệ môi trường và các hình thức xử phạt.

Thông qua lớp tập huấn này, Phòng TN-MT huyện Phú Ninh mong muốn sẽ tác động trực tiếp đến người chăn nuôi trong việc phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường từ các hoạt động của mình gây ra, từ đó khắc phục ô nhiễm môi trường để Phú Ninh sớm đạt được tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng NTM.

Bích Uyên

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người