Phú Ninh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đoàn viên thanh niên

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên. Từ ngày 13 - 14/8/2013, Phòng Tư pháp huyện Phú Ninh đã phối hợp với Huyện đoàn Phú Ninh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đoàn viên thanh niên, học sinh tại hai xã Tam Thái và Tam Phước. Nội dung chủ yếu là tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ và Luật Phòng, chống ma túy. Điểm mới so những lần tuyên truyền trước đây, Phòng Tư pháp đã tổ chức giao lưu với đoàn viên thanh niên, học sinh bằng những câu hỏi trắc nghiệm về Luật Giao thông đường bộ nhằm giúp các đoàn viên thanh niên và học sinh nắm vững các quy định khi tham gia giao thông; có rất nhiều phần quà được trao tặng cho những đoàn viên trả lời đúng các câu hỏi đưa ra.

tuyentruyenpl1

Qua đó các buổi tuyên truyền giúp cho các đoàn viên, thanh thiếu niên nâng cao nhận thức cũng như ý thức chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông và trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu niên trong việc phòng, chống tội phạm, bảo vệ địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và hạn chế vi phạm pháp luật tại địa phương.

Mỹ Lệ

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người