Tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền pháp luật, kỹ năng giám sát và tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật và phát huy vai trò của cán bộ công đoàn cơ sở. Đồng thời, phổ biến cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền pháp luật, kỹ năng giám sát cho đội ngũ cán bộ công đoàn trên địa bàn huyện. Ngày 09/8/2013, Phòng Tư pháp huyện Phú Ninh phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền pháp luật, kỹ năng giám sát và tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ cho trên 100 cán bộ công đoàn.

toancanh

Tại hội nghị, các học viên được tập huấn kỹ năng, phương pháp và hình thức tổ chức tuyên truyền miệng; kỹ năng giám sát và tìm hiểu một số quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Qua đó tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn trên địa bàn huyện hiểu và thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả trong thời gian tới.

Mỹ Lệ

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người