Hoạt động Ban nữ công quần chúng tại các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Phú Ninh

Những năm qua, Đảng, Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật và các văn bản liên quan về công tác phụ nữ, nhằm tạo điều kiện cho chị em phát huy tốt nhất vai trò và khả năng của mình trong mọi mặt của đời sống xã hội. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác phụ nữ cũng như công tác nữ công để vận dụng phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Phú Ninh có 09 công đoàn cơ sở doanh nghiệp với hơn 3.000 đoàn viên, tỉ lệ đoàn viên nữ chiếm 90%, chủ yếu tập trung ngành dệt may ở 03 cụm công nghiệp. 100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Doanh nghiệp là nữ và 100% CĐCS Doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập Ban nữ công quần chúng theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Cùng với công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) cả huyện, lực lượng lao động nữ trong các cụm công nghiệp đã có nhiều đóng góp thiết thực góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Đa số nữ CNLĐ có tuổi đời trẻ, nhiệt tình, chịu thương, chịu khó để nâng cao tay nghề thích ứng với môi trường lao động sản xuất nhằm tăng thu nhập cho cá nhân và đóng góp tăng số lượng sản phẩm tại các Doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, hoạt động Ban nữ công quần chúng đã và đang góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNLĐ trong các cụm công nghiệp. Hằng năm, Ban nữ công quần chúng đã xây dựng chương trình hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp và tham mưu Ban chấp hành cân đối kinh phí để tổ chức nhiều hoạt động cho nữ lao động được tham gia giải trí sau những giờ lao động vất vả như: tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, gặp mặt giao lưu, tọa đàm, hái hoa dân chủ, cắm hoa nghệ thuật, tìm hiểu kiến thức pháp luật, tìm hiểu kiến thức phòng chống dịch bệnh Covid 19...

Nổi bật trong hoạt động của Ban nữ công quần chúng tại Doanh nghiệp là Ban nữ công quần chúng của Công đoàn công ty TNHH MTV Vast Appararel Việt Nam tại Cụm công nghiệp Tam Đàn với 1.876 CNLĐ trong đó có 1.749 người là nữ CNLĐ chiếm 93%; Ban nữ công quần chúng của Công đoàn công ty TNHH MTV U World Việt Nam tại Cụm công nghiệp đồi 30 với 600 CNLĐ trong đó có 497 người là nữ CNLĐ chiếm 83%. Hằng năm Ban nữ công quần chúng đã chủ động tổ chức các hoạt động như: tuyên tuyền về giới và chính sách tìm hiểu về kiến thức phòng chống dịch bệnh Covid 19 thường xuyên hằng tuần sau giờ giải lao; hơn 10 cuộc kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách đối với nữ CNLĐ, nói chuyện chuyên đề Phụ nữ thời kỳ Công nghiệp 4.0, toạ đàm về văn hóa ứng xử trong gia đình; đồng thời giúp đỡ cho 134 chị nữ CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để phát triển kinh tế gia đình từ nguồn đóng góp của đoàn viên và nguồn hỗ trợ của Doanh nghiệp với số tiến ít nhất từ 10 triệu đồng/ trường hợp để các chị ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất tại Doanh nghiệp...

image001 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Tiến sỹ Bùi Thị Lân trao đổi chuyên đề "Phụ nữ thời công nghiệp 4.0" tại Công ty TNHH MTV U World Việt Nam

Ngoài ra, Ban nữ công quần chúng còn quan tâm đến công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ lao động như: chế độ tiền lương tháng thứ 13, hỗ trợ bữa ăn giữa ca, hỗ trợ tiền xăng xe, hỗ trợ bữa ăn phụ cho phụ nữ mang thai, tặng quà sinh nhật...được đưa vào quy chế để thực hiện. Việc khám sức khỏe định kỳ cho lao động nữ về cơ bản được đảm bảo theo yêu cầu mỗi năm được khám 1 lần. Phát huy vai trò của mình, Ban Nữ công quần chúng Doanh nghiệp thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của lao động nữ để kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nữ lao động; tích cực tham mưu với BCH phối hợp tham gia sắp xếp lao động hợp lý, phù hợp với trình độ chuyên môn, tay nghề, sức khỏe và hoàn cảnh gia đình nữ công nhân lao động.

image003 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Giám đốc Doanh nghiệp Cty World Sports tặng hoa cho nữ lãnh đạo huyện nhân ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20.10

Ban nữ công quần chúng Doanh nghiệp cũng đã tích cực tham mưu triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trong nữ lao động như "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc". Năm 2020, tỷ lệ gia đình nữ lao động đạt gia đình văn hóa trên 98%. Tỷ lệ nữ đạt danh hiệu "giỏi việc nước, đảm việc nhà" hàng năm đạt trên 90% trên tổng số chị em đăng ký danh hiệu và có 67 nữ đoàn viên được Công đoàn cơ sở doanh nghiệp tặng giấy khen, 05 nữ đoàn viên được LĐLĐ huyện tặng giấy khen trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong năm qua.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, hoạt động nữ công vẫn còn một số hạn chế như: do tình hình dịch Covid diễn biến phức tạp, đa số nữ đoàn viên đang trong độ tuổi sinh đẻ, nuôi con nhỏ nên các hoạt động tập thể bị hạn chế. Nhiều hoạt động nữ công đã lên kế hoạch nhưng phải thay đổi. Vẫn còn một số ít Doanh nghiệp chưa tạo điều kiện về thời gian cho Ban Nữ công hoạt động đúng theo kế hoạch đề ra trong năm...

Để hoạt động Ban nữ công quần chúng trong các cụm công nghiệp trên đại bàn huyện Phú Ninh ngày càng phát huy hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình và nguyện vọng của nữ CNLĐ, Liên đoàn lao động huyện sẽ tập trung một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình các doạn nghiệp trên địa bàn huyện. Theo đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của nữ CNLĐ. Quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ nữ công quần chúng đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và thường xuyên tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công để bổ sung, cập nhật kiến thức mới. Thường xuyên phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát các chủ doanh nghiệp trong việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến lao động nữ, đặc biệt là Luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 để có chế tài xử phạt nghiêm đối với những chủ doanh nghiệp cố tình vi phạm pháp luật. Cạnh đó, lắng nghe, tập hợp tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nữ CNLĐ, tổ chức đối thoại với chủ doanh nghiệp để kịp thời giải quyết những vướng mắc, bức xúc xảy ra trong quan hệ lao động. Tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong nữ CNLĐ như phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với phong trào "phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"... Lựa chọn các hình thức sinh hoạt, các hoạt động phong trào phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của nữ CNLĐ và phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi doanh nghiệp.

Thu Thủy

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người