Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn

Ngày 30.9 tại Hội trường Khối Mặt trận đoàn thể huyện, Liên đoàn Lao động tổ chức tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát cho các đồng chí làm công tác kiểm tra tại Công đoàn cơ sở.

Các học viên được tìm hiểu một số vấn đề chung về công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn và một số nội dung liên quan đến Công tác kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo; Công tác giám sát trong tổ chức Công đoàn; công tác kiểm tra tài chính, tài sản Công đoàn Quang cảnh lớp tập huấn.

image001 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Thông qua tập huấn đã giúp đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Công đoàn cơ sở nắm vững hơn về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát. Từ đó, vận dụng vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ được giao đạt kết quả cao tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác kiểm tra Công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thu Thuỷ

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người