Tổng kết thực hiện Điều lệ hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022

Chiều ngày 24/8/2021, Hội Cựu chiến binh huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

image002 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Quang cảnh Hội nghị tổng kết thực hiện Điều lệ Hội CCB Việt Nam

khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022

Dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp cuả Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam, Huyện ủy Phú Ninh, sự giúp đỡ tạo điều kiện của UBND huyện Phú Ninh, UBMTTQVN huyện và phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, Hội Cựu chiến binh từ huyện đến cơ sở đã triển khai, quán triệt thực hiện kịp thời Điều lệ Hội và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội khóa VI của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đến toàn thể cán bộ, hội viên Cựu chiến binh trong toàn huyện. Một số Hội cơ sở tích cực nghiên cứu, vận dụng tổ chức thực hiện Điều lệ Hội phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế ở từng địa bàn cơ sở. Kết quả, Hội Cựu chiến binh huyện và cơ sở đã tổ chức 04 cuộc, có 366 lượt người tham dự; lồng ghép quán triệt, tuyên truyền trong sinh hoạt định kỳ chi hội, khối phố được 09 cuộc, có 724 hội viên tham dự.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã kết nạp được 166/158 hội viên, đạt 105% chỉ tiêu giao; thường xuyên quan tâm đảm bảo quyền lợi của hội viên. Cán bộ, hội viên hội Cựu chiến binh tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết, Chương trình hành động của cấp ủy địa phương, góp phần từng bước nâng cao chất lượng đời sống của cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân và Nhân dân... Hội nghị cũng đã đánh giá kết quả tổ chức, quán triệt, học tập, đánh giá rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện; những kiến nghị; đề xuất sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Hội phù hợp với tình hình thực tiễn...

Ly Đa

Tin mới

Các tin khác