CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI PHỤ NỮ HUYỆN PHÚ NINH LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2021-2026

Phụ nữ Phú Ninh tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Nhận thức sâu sắc xây dựng Đảng, chính quyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cùng với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, hội phụ nữ các cấp trong huyện Phú Ninh đã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực học tập, lao động sáng tạo, tham mưu cấp ủy đảng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, hơn 15 năm tái lập, huyện Phú Ninh đã đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế của huyện tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tích cực, các lĩnh vực văn hóa- xã hội phát triển mạnh, quốc phòng được củng cố tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác đối ngoại được mở rộng, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao,

Với những kết quả chung của Phú Ninh trong 15 năm qua là thành quả của toàn Đảng, toàn dân, trong đó phải nói đến sự đóng góp của các tầng lớp hội viên phụ nữ và các cấp hội. Công tác Hội và phong trào phụ nữ trên toàn huyện trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, Hội LHPN các cấp đã có nhiều nổ lực, năng động, hoạt động mang tính sáng tạo, đổi mới. Hiệu quả từ hoạt động công tác tuyên truyền đã thể hiện rõ, các cấp hội đã đổi mới công tác tuyên truyền phù hợp, thích ứng với điều kiện thực tiễn của từng giai đoạn, đặc biệt là đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, mô hình phát thanh viên của Hội, tuyên truyền trực quan...đã chuyển tải các nội dung tuyên truyền của Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương đến với hội viên phụ nữ.

Trong phong trào phát triển kinh tế, các cấp Hội đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt, động viên các tầng lớp phụ nữ trên toàn huyện hăng hái tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế, nhất là lĩnh vực giảm nghèo, ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn, nhiều điển hình nữ là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Khuyến khích hội viên phụ nữ có ý tưởng sáng tạo, phát huy nội lực, hỗ trợ giúp cho hội viên phụ nữ hiện thực hóa các ý tưởng một cách bền vững, có hiệu quả, các cấp Hội đã hỗ trợ cho 55 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Vai trò của các cấp Hội đã đóng góp vào thành quả chung của các chỉ tiêu kinh tế mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra. Qua 5 năm, đã có trên 100 phụ nữ thoát nghèo, trong đó có trên 40 hộ tự nguyện làm đơn thoát nghèo, góp phần cùng huyện nhà giảm tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 2,1%

Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động

Để cán bộ, hội viên phát huy vai trò, sự sáng tạo của mình trong các phong trào, công tác Hội, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các cơ sở hội phụ nữ toàn huyện đã vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ (HVPN) tích cực tập hợp, đoàn kết tham gia hiệu quả các phong trào thi đua ở địa phương.

Hội LHPN các cấp đã đổi mới nội dung, hình thức theo hướng chỉ đạo các hoạt động xây dựng làm điểm đánh giá, rút kinh nghiệm bằng các điển hình, mô hình cụ thể trước khi nhân rộng. Trong lựa chọn nội dung tuyên truyền, hoạt động không thực hiện dàn trải, chung chung mà lựa chọn nội dung cụ thể từ nhu cầu, điều kiện thực tế của mỗi cơ sở Hội; những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm tại địa phương đang được nhân dân nói chung, HVPN nói riêng quan tâm. Ngoài việc giới thiệu cho báo, đài tỉnh và địa phương, Hội LHPN huyện Phú Ninh cũng tập trung biểu dương, tuyên truyền những điển hình tiến tiến bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nhờ đó, nhiều mô hình đã duy trì và nhân rộng, đem lại hiệu quả thiết thực, ý nghĩa, góp phần cùng huyện thực hiện công tác an sinh xã hội như: "Những bông hoa đời thường", "Bữa cơm nhân ái di động", "Buổi sáng chia sẻ yêu thương không đồng" (Tam Lãnh); "Túi rác tiết kiệm" (Tam Đàn), "Chia sẻ yêu thương" (Tam Dân), "Bữa cơm thiện nguyện" (Tam Đại); "Bát cháo tình thương" (Phú Thịnh và Hội Phụ nữ Công an huyện)...

Học tập và làm theo gương Bác, Hội LHPN huyện đã hướng dẫn cơ sở tùy vào điều kiện thực tế của mỗi địa phương để nghiên cứu lựa chọn việc làm cụ thể, trong đó "Viết nhật ký làm theo Bác" là cách làm mới đã được hội phụ nữ triển khai chung trên toàn huyện. Những việc làm hay, gương người tốt, việc tốt của cán bộ và HVPN hằng tháng, hằng quý được cán bộ chi hội ghi vào sổ nhật ký. Trong sinh hoạt định kỳ, lựa chọn những việc làm ý nghĩa, tiêu biểu nhất để đọc cho HVPN nghe và tuyên truyền, vận động làm theo. Mô hình này đã vinh dự được Trung ương Hội LHPN đánh giá cao tính mới, sáng tạo và chọn trưng bày triển lãm "Sắc mới làng quê" tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020" tổ chức năm 2018 tại thủ đô Hà Nội.

Điểm mới trong thực hiện khâu đột phá về nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp HVPN của huyện Phú Ninh là thực hiện phương châm "Hướng các hoạt động về cơ sở; ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội". Hội đã kịp thời rà soát, củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động ở từng chi, tổ Hội. Đổi mới trong công tác lãnh chỉ đạo điều hành, phát huy vai trò của cán bộ Hội, nhất là người đứng đầu, tăng cường đi cơ sở... Với những cách làm đa dạng, hiệu quả trên, 5 năm qua, các cấp Hội phụ nữ của huyện đã phát triển gần 2.500hội viên, nâng tổng số hội viên lên 22.721, tỷ lệ 79,1%, tăng 0,59% so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt 65%,. Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần cùng huyện nhà thực hiện công tác phòng, chống dịch covid 19, với nhiều việc làm thiết thực đã vận động nhân dân và các tầng lớp hội viên phụ nữ vượt qua đại dịch và thiên tai, bão lũ, ổn định cuộc sống.

image002 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Hội LHPN huyện tuyên dương phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Quan tâm công tác cán bộ nữ

Xác định công tác cán bộ là then chốt, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện thường xuyên tham mưu cho cấp ủy Đảng quan tâm, rà soát, đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ nữ tham gia vào cấp ủy Đảng, chính quyền và tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Từ năm 2015-2020, các cấp Hội đã giới thiệu trên 50 cán bộ, HVPN ưu tú cho Đảng xem xét, đã kết nạp được hơn 30 đảng viên. Tỷ lệ chi hội trưởng là đảng viên đạt 100%, chi hội phó là đảng viên đạt 92,15%. Toàn huyện có 11 cán bộ Hội Phụ nữ chủ chốt được đi đào tạo chuyên môn Đại học, trên Đại học; 9 cán bộ Hội được đào tạo Trung cấp lý luận chính trị. Đến nay, 100% Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội LHPN cơ sở đạt chuẩn chức danh. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đạt 25,45%, tăng 4,8%; nữ cấp huyện đạt 17,95%, tăng 3,66% so với nhiệm kỳ 2015-2020. Đối với nữ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, cấp xã 32%, tăng 3,68%; cấp huyện 30%. Được tín nhiệm, bổ nhiệm giữ những trọng trách quan trọng trên cương vị lãnh đạo, quản lý từ cấp huyện đến cơ sở, phụ nữ Phú Ninh ngày càng trưởng thành, đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng huyện nông thôn mới.

image003 copy copy copy copy copy copy copy

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Ninh khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 có 07 ủy viên là cán bộ nữ

Thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng nông thôn mới, các cơ sở Hội phát huy tốt vai trò nòng cốt trong vận động phụ nữ tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, gắn với thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Hội đã chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình: "tuyến đường hoa thay cỏ dại", "chống rác thải nhựa", "hạn chế sử dụng túi nilon"...Nhiều gia đình hội viên phụ nữ đã gương mẫu thực hiện các chủ trương về xây dựng nông thôn mới, hiến đất, cây cối, để thực hiện mở rộng giao thông nông thôn, thực hiện các công trình, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Thực hiện Quyết định 217-QÐ/TW và Quyết định 218-QÐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, chính trị - xã hội; nhân dân tham gia góp ý xây dựng Ðảng, chính quyền; hàng năm, các cấp Hội thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội. Nội dung giám sát chú trọng những vấn đề thực tiễn, liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Hội LHPN huyện Phú Ninh cũng đã tổ chức các diễn đàn đối thoại với hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, diễn đàn đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với phụ nữ về công tác cán bộ nữ và một số chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em; xây dựng nông thôn mới, thực hiện an sinh xã hội; tổ chức các hình thức phù hợp để cán bộ, hội viên phụ nữ thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng... Sau giám sát, góp ý, đối thoại, nhiều ý kiến của Hội, HVPN được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, tiếp thu, điều chỉnh, tạo sự đồng thuận cao. Phát huy vai trò nòng cốt cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền tham gia vận động gia đình hội viên phụ nữ ổn định tư tưởng chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn huyện.

Với gần 23/28.000 hội viên phụ nữ đang tham gia sinh hoạt tại 11 cơ sở Hội, hoạt động tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã khuyến khích và phát huy quyền làm chủ, sự tham gia của phụ nữ huyện Phú Ninh trong xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật. Qua đó, Hội LHPN huyện Phú Ninh thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp phụ nữ, khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Để tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trong thời gian đến, các cấp Hội trên địa bàn huyện cần tập trung một số nhiệm vụ như: Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tập hợp thu hút hội viên phụ nữ theo tinh thần Nghị quyết 08-NQ/HU, ngày 30 / 5 /2017 của huyện ủy về công tác tập hợp, vận động nhân dân. Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành theo hướng nêu gương của người đứng đầu tổ chức Hội, điều hành các hoạt động Hội theo hướng sát người, sát việc, nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hội. Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phát huy vai trò làm chủ, thực hành dân chủ trong hội viên phụ nữ, phát huy nội lực, tăng cường các hoạt động liên kết, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

T.Loan

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người