Những kết quả bước đầu trong mô hình "Đưa hòm thư góp ý về địa bàn dân cư" của huyện Phú Ninh

Việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua hòm thư góp ý được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh hướng dẫn và triển khai thực hiện ở các xã, thị trấn từ năm 2013 khi có Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Hòm thư góp ý được đặc tại trụ sở làm việc của 11 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện và được Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn theo dõi quản lý theo quy chế. Qua nhiều năm, hòm thư góp ý phát huy hiệu quả, những ý kiến góp ý của Nhân dân được gửi đến Mặt trận tổ quốc để tổng hợp, giải quyết. Tuy nhiên, số lượng thư góp ý rất ít, phần lớn Nhân dân ngại đến hòm thư đặt tại trụ sở làm việc của xã, thị trấn để góp ý.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả hòm thư góp ý, tạo điều kiện để Nhân dân ở các khu dân cư, tổ đoàn kết tham gia góp ý, phản ánh với Mặt trận tổ quốc các cấp về những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình, góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, cán bộ, đảng viên. Thông qua hòm thư góp ý, Mặt trận tổ quốc từ huyện đến cơ sở nắm bắt kịp thời những ý kiến, dư luận trong Nhân dân, giúp cho Mặt trận tổ quốc có nhiều nội dung, thông tin phục vụ cho công tác giám sát, phản biện xã hội. Đồng thời là kênh thông tin để thực hiện vai trò giám sát của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên theo Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư. Ngay từ đầu năm 2019, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức sơ kết mô hình hòm thư góp ý trên địa bàn huyện và phát động mô hình "Đưa hòm thư góp ý về địa bàn dân cư", hoạt động này đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn hưởng ứng và triển khai thực hiện. Tính đến ngày 15/4/2020 đã có 51/51 hòm thư góp ý đã được lắp đặt, ban hành qui chế hoạt động tại 51 nhà sinh hoạt văn hóa của các khu dân cư và được triển khai rộng rãi để Nhân dân biết. Qua hơn 10 tháng, mô hình đã có nhiều kết quả tích cực, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã tiếp nhận 11 đơn thư ý kiến góp ý của nhân dân thông qua hòm thư góp ý tại KDC, các ý kiến được tổng hợp phân loại và gửi đến các cơ quan đơn vị liên quan để xem xét, giải quyết.

image001 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Hòm thư góp ý ở thôn Đại An, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh

Có thể thấy, với mô hình "Đưa hòm thư góp ý về địa bàn dân cư" trên địa bàn huyện Phú Ninh bước đầu có những kết quả tích cực, thông qua hình thức góp ý này Mặt trận tổ quốc các cấp sẽ kịp thời nắm bắt và tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân để kiến nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan chuyên môn giải quyết, giải thích kịp thời những vướn mắc trong Nhân dân, góp phần hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp. Để tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình "Đưa hòm thư góp ý về địa bàn dân cư", cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chỉ đạo chính quyền, các cơ quan chuyên môn tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc, tồn tại kéo dài.

UBMT huyện

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người