Tổng kết công tác Trạm truyền thanh năm 2012

Chiều ngày 15/1/2013, Đài truyền thanh Phú Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Trạm truyền thanh năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013.

IMG 0064

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2012 vừa qua, công tác truyền thanh cơ sở ở Phú Ninh đã từng bước nâng cao, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, nhất là trong nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 01 số nơi, truyền thanh đã trở thành phương tiện thông tin tuyên truyền hiệu quả trong việc phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, là công cụ quản lý điều hành, chỉ đạo đắc lực của cấp uỷ chính quyền cấp xã, là diễn đàn để phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Hiện nay, toàn huyện Phú Ninh có 8/11 Trạm có cán bộ chuyên trách công tác truyền thanh; nhiều trạm truyền thanh có phòng làm việc riêng và xây dựng được chương trình phát thanh địa phương. 6 trạm sử dụng hệ thống phát thanh vô tuyến, 5 trạm sử dụng hệ thống truyền thanh hữu tuyến.

Tuy nhiên công tác hoạt động Tram truyền thanh năm 2012 trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều bất cập như: trang thiết bị đã xuống cấp; nhiều địa phương chưa quan tâm đúng mức công tác truyền thanh nên hoạt động của một số Trạm còn cầm chừng, bị động; Chương trình phát thanh địa phương chưa duy trì thường xuyên, chưa phát huy vai trò, nhiệm vụ tại cơ sở... Những vấn đề này đã được Hội nghị thẳng thắng rút kinh nghiệm. Khắc phục những tồn tại trên, năm 2013, công tác truyền thanh cơ sở huyện Phú Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng tiếp âm, tiếp sóng từ Đài cấp trên; thực hiện và duy trì tốt chương trình truyền thanh địa phương và 100% các xã, thị trấn thực hiện chương trình truyền thanh địa phương trên sóng Đài huyện; ưu tiên các nguồn lực để xây dựng, phát triển hệ thống Trạm truyền thanh v.v...

IMG 0075

Đài truyền thanh huyện Phú Ninh đã tuyên dương khen thưởng cho 2 tập thể và 2 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011.

Dịp này, Đài truyền thanh huyện cũng tiến hành tổng kết chương trình Trang tin địa phương và Phát thanh măng non năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013, đồng thời tuyên dương khen thưởng 2 tập thể đã thực hiện tốt nội dung chương trình năm qua.

Kim Thạch

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người