Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (1929 – 2020):

Công đoàn Phú Ninh xây dựng đội ngũ Công đoàn cơ sở có bản lĩnh, năng lực để bảo vệ cho người lao động

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ công đoàn (CBCĐ) các cấp của huyện đã thực hiện có hiệu quả vai trò đại diện cho người lao động (NLĐ), xây dựng mối quan hệ hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Hiện nay, trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và đồng thời bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên đội ngũ CBCĐ Phú Ninh cũng đang nỗ lực thay đổi phương pháp hoạt động và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị... nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

LĐLĐ huyện đang quản lý trực tiếp 77 công đoàn cơ sở (trong đó CĐCS hành chính sự nghiệp 69; CĐCS khối Doanh nghiệp 08) với tổng số 4.418 đoàn viên, trong đó có 2.844 đoàn viên là người lao động tại các doanh nghiệp, tỉ lệ 64,3%. Thời gian qua, đội ngũ CBCĐ toàn huyện đã thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động và sáng tạo; kiến thức, trình độ và năng lực hoạt động thực tiễn; đóng vai trò then chốt thúc đẩy phong trào CNVC-LĐ, hoạt động công đoàn và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

image002 copy copy copy copy copy copy

LĐLĐ huyện tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn trong huyện.

Tuy nhiên, hiện nay trong điều kiện kinh tế thị trường, dịch bệnh và hội nhập quốc tế, hoạt động công đoàn ở cơ sở gặp rất nhiều khó khăn, đòi hỏi CBCĐ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đáp ứng được nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại các doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, doanh nghiệp FDI, CBCĐ luôn phải đối mặt với những áp lực diễn ra hàng ngày, trực tiếp hoà giải mọi xung đột trong quan hệ lao động, can thiệp, giải quyết mọi quyền và lợi ích chính đáng của CNLĐ. Ở rất nhiều doanh nghiệp thuộc các loại hình này, CĐCS không chỉ khó khăn do kinh phí hạn hẹp, cơ sở vật chất không được đầu tư, trang bị, mà còn khó cả về thời gian cho CBCĐ, thời gian cho đoàn viên tham gia hoạt động, sinh hoạt.

Một nữ chủ tịch CĐCS ở một doanh nghiệp FDI, cụm công nghiệp Tam Đàn tâm sự: "CBCĐ ở cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm, lại hưởng lương do giới chủ trả, nên có những hạn chế nhất định trong việc đứng ra bảo vệ NLĐ". Nhiều CBCĐ còn lúng túng khi tổ chức hoạt động; chưa tự tin, bản lĩnh để trao đổi, thương lượng với người sử dụng lao động trong xây dựng thoả ước lao động tập thể, yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật lao động đối với NLĐ; chưa tạo được sức hút, sự tin tưởng, tham gia của NLĐ vào các hoạt động công đoàn, cũng như sự tạo điều kiện và thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với tổ chức công đoàn... Những điều đó đang đặt ra cho tổ chức công đoàn phải xây dựng đội ngũ CBCĐ cơ sở có bản lĩnh, năng lực để bảo vệ CNLĐ.

image004 copy copy copy copy

Tuyên truyền luật cho công nhân tại công ty TNHH MTV Vast Apparel Việt Nam

Vậy để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi người thủ lĩnh công đoàn, nhất là ở cơ sở phải có rất nhiều tố chất, tiêu chuẩn: Nhiệt tình, say mê, tâm huyết, phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, được quần chúng tín nhiệm, có năng lực. Năng lực ở đây được thể hiện ở cả 3 khía cạnh: Kiến thức chuyên môn, lý luận; phương pháp tổ chức; kinh nghiệm hoạt động. Để có được những chủ tịch CĐCS có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, việc đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho họ phải được coi như một giải pháp cấp thiết, tiên quyết. Vì vậy mà những năm qua, LĐLĐ huyện luôn xác định khâu then chốt là tập trung tập huấn các kiến thức liên quan đến nhiệm vụ của tổ chức công đoàn cho CĐCS nắm bắt kịp thời để vận dụng tại cơ sở.

Ngay sau Đại hội XI Công đoàn huyện, BCH LĐLĐ đã ban hành Chương trình tập huấn cho CBCĐ cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong nửa nhiệm kỳ 2018-2023, LĐLĐ huyện đã tổ chức nhiều lớp tập huấn như: Luật Lao động; Luật Công đoàn; Luật Bảo hiểm; triển khai nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh Quảng Nam và Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; nghiệp vụ công tác kiểm tra; tài chính công đoàn; Hoạt động công tác nữ công; tuyên truyền pháp luật cho trên 300 lượt cán bộ CĐCS và 2.000 lượt người lao động. Qua tập huấn, đã giúp cán bộ CĐCS xác định rõ vai trò của công đoàn, từ đó chọn nội dung hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp đặc thù của đơn vị để tổ chức hoạt động; xây dựng được các quy chế hoạt động ở cơ sở, kỹ năng thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể, biết xử lý mối quan hệ trong cơ quan, doanh nghiệp, từ đó phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi CĐCS.

Năm 2020, trọng tâm trong xây dựng tổ chức công đoàn là phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các Doanh nghiệp, đặc biệt là nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS. Đáng chú ý là xây dựng cho được đội ngũ cán bộ CĐCS, nhất là Chủ tịch CĐCS trong các Doanh nghiệp. Đội ngũ đó tâm huyết, trách nhiệm, gắn bó mật thiết với công nhân, có kỹ năng thương lượng, đối thoại, làm cầu nối giữa công nhân và chủ sử dụng lao động. Công đoàn cơ sở trong các Doanh nghiệp phải thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ lợi ích của đoàn viên và người lao động. Xây dựng lực lượng nòng cốt trong đội ngũ công nhân để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của công nhân và tham gia phòng ngừa trong tranh chấp lao động. Qua đó khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn cơ sở trong Doanh nghiệp nếu được phát huy hiệu quả thì hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Doanh nghiệp được đẩy mạnh. Người lao động mặc nhiên được bảo vệ về các quyền lợi và hưởng chế độ khác từ Công đoàn cấp trên, sẽ đem lại những lợi ích thiết thực cho Doanh nghiệp cũng như người lao động. Đồng thời tạo động lực cho Doanh nghiệp phát triển bền vững và xây dựng đội ngũ lao động vững mạnh, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, uy tín, hình ảnh, thương hiệu của Doanh nghiệp trên thị trường.

Thu Thủy

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người