Phú Ninh - Sơ kết 2 năm chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giai đoạn 2018-2020

Chiều 11.6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm (2018-2020) thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, phòng Tài Nguyên &Môi trường huyện Phú Ninh với các tổ chức tôn giáo về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện. Ông Đặng Vân – UVBTV, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; ông Trịnh Ngọc An - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng chủ trì hội nghị.

Trong 2 năm qua thực hiện chương trình phối hợp, Mặt trận từ huyện đến các xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban nhân dân, các tổ chức thành viên, phòng Tài nguyên & Môi trường, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn đã lồng ghép triển khai tuyên truyền đến đoàn, hội viên và Nhân dân; các tổ chức tôn giáo, cơ sở thờ tự và đồng bào tín đồ các tôn giáo tích cực hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, như: "Tháng hành động vì môi trường", Ngày Môi trường thế giới (05/6), thực hiện phong trào "Nói không với rác thải nhựa"; tham gia xây dựng các tuyến đường "Sáng, xanh, sạch, đẹp", góp phần vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Qua đó đã phối hợp tuyên truyền hơn 550 cuộc, trên 28.000 lượt người tham dự; tổ chức 04 hội nghị tuyên truyền tại các cơ sở thờ tự, có hàng trăm lượt tín đồ dự nghe; các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc, tín đồ tham gia bảo vệ môi trường, tích cực các hoạt động như: thực hiện chương trình nước sạch; thu gom, phân loại rác thải; trồng cây xanh, xây dựng cảnh quan môi trường; hạn chế việc đốt nhang, đốt vàng mã tại cơ sở thờ tự; lắp đặt trên 30 biển hiệu, pano tuyên truyền về bảo vệ môi trường trên các trục đường chính gắn các cơ sở thờ tự tôn giáo... Duy trì, nhân rộng các mô hình như: Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang; Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường; Tuyến đường hoa; Thu gom rác thải... bằng các hình thức như: Vận động đoàn, hội viên và Nhân dân không không hút thuốc lá trong đám tang; không cử nhạc tang trước 5 giờ sáng và sau 22 giờ đêm; không rải vàng mã, tiền Việt Nam và các loại tiền nước ngoài trên đường đưa tang. Mặt trận chủ trì, phối hợp tổ chức các cuộc giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn các xã, thị trấn; nắm bắt dư luận xã hội, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp liên quan đến công tác môi trường...

Trong thời gian đến, Ủy ban Mặt trận huyện tiếp tục phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục phối hợp, tuyên truyền vận động đoàn, hội viên và Nhân dân, tín đồ các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường gắn Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, khối phố kiểu mẫu. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình "03 không" về thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang. Phát động mô hình "Tuyến đường tự quản" gắn các cơ sở tôn giáo. Vận động Nhân dân tích cực tham gia đăng ký thu gom và phân loại rác thải sinh hoạt tại địa phương...

kt

Khen thưởng các tập thể

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đặng Vân đánh giá cao sự tham gia tích cực, trách nhiệm của các tổ chức tôn giáo trong việc tham gia bảo vệ môi trường và cho rằng, đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong đời sống của tôn giáo cũng như trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. Quá trình triển khai đến nay đã có nhiều mô hình, cách làm hay, ý nghĩa thiết thực, góp phần không nhỏ chung tay cùng huyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới các tổ chức tôn giáo cần căn cứ vào tính đặc thù của các tổ chức, đặc điểm và phong tục, tập quán của từng địa phương để xác định nhiệm vụ, phương án cụ thể thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp phù hợp. Các địa phương cần xây dựng kế hoạch thực hiện linh hoạt, chú trọng đến việc tạo điều kiện, môi trường để tín đồ của các tôn giáo phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, xây dựng sự đồng lòng, nhất trí trong việc thực hiện các nội dung, giải pháp để tạo được sức mạnh chung và đạt kết quả tốt.

Ủy ban MTTQ VN huyện Phú Ninh đã tặng giấy khen 11 cá nhân và 2 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2018-2020. Dịp này, Ủy ban MTTQ VN huyện Phú Ninh đã đánh giá kết quả công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của hệ thống Mặt trận trên địa bàn huyện Phú trong thời gian qua.

Quốc Vương

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người