Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" huyện triển khai kế hoạch năm 2020

Chiều ngày 26/3/2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận huyện Phú Ninh tổ chức họp Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" huyện triển khai kế hoạch vận động Quỹ "Vì người nghèo" năm 2020. Ông Đặng Vân-UVTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì cuộc họp.

Theo kế hoạch năm 2020, Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" cấp huyện, cấp xã phấn đấu vận động đạt trên 700 triệu đồng để cùng các nguồn lực huy động hợp pháp khác phấn đấu xây dựng, hỗ trợ sữa chữa xây dựng ít nhất 40 nhà ở và nhiều hình thức chăm lo khác cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Cuộc họp cũng đã thông qua Quyết định củng cố Ban vận động, Bộ phận giúp việc Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" huyện năm 2020.

BVD

Dịp này, Ban vận động huyện đã đánh giá kết quả vận động, quản lý, sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" năm 2019. Trong năm 2019, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" huyện, xã, thị trấn đã vận động, tiếp nhận hơn 1.4 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí trên đã hỗ trợ xây dựng mới 10 nhà và sửa chữa 19 nhà nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ phương tiện sinh kế; khám, chữa bệnh; hỗ trợ khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán cho trên 286 hộ nghèo trên địa bàn huyện, góp phần giúp đỡ 59 hộ thoát nghèo.

Bích Phượng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người