Hội Cựu chiến binh tập huấn nghiệp vụ vận động quần chúng

Sáng ngày 12.12, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Phú Ninh hội nghị tập huấn công tác tôn giáo và nghiệp vụ vận động quần chúng cho hơn 120 CCB là lực lượng nòng cốt tại các địa bàn dân cư trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các CCB được quán triệt một số nội dung cơ bản về công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, nhà nước ta. Đồng thời các CCB được hướng dẫn một số nghiệp vụ trong công tác vận động quần chúng; tâm lý, tác phong, vai trò của người cán bộ làm công tác quần chúng, kinh nghiệm giải quyết một số tình huống trong công tác dân vận, trọng tâm là giải quyết khiếu nại, tố cáo tránh xảy ra điểm nóng.

CCB4

Qua hội nghị nhằm phát huy vai trò, nhiệm vụ của CCB trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo, thực hiện đoàn kết dân tộc, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới.

Hải Châu

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người