Hướng dẫn quy trình lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng Nông thôn mới

Sáng ngày 9.10, tại xã Tam Thành (Phú Ninh), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức điểm triển khai Hướng dẫn quy trình lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng Nông thôn mới. Dự hội nghị có ông Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh; Thường trực MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh; Chủ tịch MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; đại diện một số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa trên địa bàn huyện và các Trưởng ban công tác Mặt trận KDC, Tổ trưởng tổ đoàn kết trên địa bàn xã Tam Thành.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn cách lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả thực hiện các tiêu chí và đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM với 19 nội dung; sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu với 10 nội dung. Nội dung lấy ý kiến tập trung vào các vấn đề: Cơ sở vật chất trường lớp và chất lượng giảng dạy của các trường; bảo vệ môi trường; tình hình an ninh trật tự; hệ thống đường giao thông kết nối các xã và các xã với khu đô thị; hệ thống điện, nước phục vụ sinh hoạt của nhân dân; việc đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân của các cơ sở y tế; cải cách hành chính của cơ quan nhà nước, thái độ phục vụ của công chức, viên chức của huyện, các xã đối với người dân;...Về hình thức lấy phiếu hầu hết các đại biểu thống nhất hai hình thức tổ chức hội nghị hoặc có thể lấy ý kiến tại hộ gia đình.

tamthanhmattran

Việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân nhằm khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM; nâng cao trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc công nhận, công bố kết quả nhiệm vụ xây dựng NTM của các địa phương. Ngoài ra, việc tổ chức lấy ý kiến phải đảm bảo tính khách quan, chính xác, thực chất và được thực hiện độc lập do MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì, góp phần nâng cao chất lượng và đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM.

Sau khi có kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân, các xã, thị trấn niêm yết tại Nhà văn hóa thôn, Nhà văn hóa xã, trụ sở xã và công bố trên hệ thống thông tin của huyện, xã./.

Quốc Vương

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người