Gặp mặt kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

Sáng ngày 16/11/2012, tại Hội trường Huyện uỷ Phú Ninh, Uỷ ban Mặt trận TQVN huyện Phú Ninh tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11/1930 – 18/11/2012.

SAM 0304

Về dự buổi Gặp mặt có đ/c Bùi Võ Quảng - PBT Huyện uỷ, Đ/c Nguyễn Ngọc Ảnh-UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện chủ trì; Đ/c Đặng Bá Dự HUV PCT UBND huyện cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện; và các tổ chức thành viên từ huyện đến xã.

Diễn văn ôn lại truyền thống đã nhấn mạnh, từ Hội Phản đế Đồng minh tiền thân của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập và lãnh đạo; sứ mệnh lịch sử vẽ vang của Mặt trận là tập hợp, đoàn kết dân tộc, phấn đấu cho mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; sự ra đời của MTDTTNVN đánh dấu một bước ngoặt mới trong lịch sử dân tộc. Qua 82 năm với những tên gọi khác nhau phù hợp với từng giai đoạn lịch sử cụ thể của dân tộc, Mặt trận không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, là một trong những nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam.

Từ truyền thống quý báu đó, trong 7 năm qua Mặt trận huyện đã không ngừng phát huy vị trí, vai trò, chức năng của Mặt trận, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". "Ngày vì người nghèo", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"... đã khơi dậy tiềm năng sức mạnh nội lực của nhân dân, góp phần giải quyết nhiều bức xúc của xã hội, vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp hàng ngàn ngày công, hàng chục tỉ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, thuỷ lợi, trường học, trạm y tế, nhà sinh hoạt văn hoá...xây dựng và sữa chữa trên 1000 nhà "Đại đoàn kết", nhà 176 cho hộ nghèo, hơn 960 "Nhà tình nghĩa", nhà cho đối tượng có công cách mạng, hàng trăm hộ được hỗ trợ vốn sản xuất, khám chữa bệnh, học sinh nghèo được quan tâm giúp đỡ. Đặc biệt trong 3 năm gần đây từ khi có Chỉ thị 1869/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ gắn với việc thực hiện các tiêu chí của chương trình mục tiêu Quốc gia về Xây dựng nông thôn mới, công tác Mặt trận trên địa bàn huyện ngày một đổi mới về phương thức và nội dung hoạt động, kiện toàn tổ chức, lấy địa bàn dân cư phát động phong trào. Đến nay 100% các địa phương đăng ký chương trình hành động phát động phong trào; làm tốt công tác đền bù giải toả, giải phóng mặt bằng tái định cư: tiêu biểu đơn vị xã Tam An làm tốt công tác vận động nhân dân dồn điền đổi thửa, giải phóng hành lang an toàn giao thôn, xây dựng tường rào cổng ngỏ, xã Tam Đàn làm tốt công tác an ninh, xây dựng tổ tự quản được Công an tỉnh Quảng Nam đánh giá cao....góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong nhân dân, hàng trăm hộ thoát nghèo, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, khối đại đoàn kết toàn dân có chiều sâu, sự đồng thuận xã hội ngày càng cao, là tiền đề để chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn huyện phát triển một cách bền vững trong những năm tiếp theo.

Ngọc Hiển

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người